top of page

שירים מלב הגן

IMG_0890.JPG

יושב המלחין מול פסנתר העבים, יושב וחושב - עם אילו תוים -

ילחין כאן כתום וצהוב עם סגול ויתן לצייר שימשוך במכחול

ויצבע לו זרעי מנגינות ארוכות, שיזרע הגנן בגן הירקות

ויקח הטבח עם בשלות אל מחבת, ויכין סעודת מלכים לשבת.

bottom of page