top of page

שמיטה של עוזר הגנן

מהדורה שניה - ערב שביעית תשפ"ב

שנת השמיטה וקדושתה, היא סוגיה חשובה ומיוחדת במסכת חיינו, אשר זורחת באור יקרות אחת לשבע שנים ומאצילה מהודה על-פני מעגל השנים. זרועים בה סודות נפלאים רבים, אשר מי שעמל להשקות ולטפל בשדה זה וללמוד את הדברים, מובטח לו יבול נאה, של רעיונות חברתיים, רוחניים, אקולוגיים וחקלאיים.

בראש-השנה הקרוב, שיבוא עלינו לטובה, תלבש ארצנו את בגדי השבת המהודרים שלה וקדושת שביעית תשרה עלינו. אבקש היום, להתבונן דרך עיניו של גנן שומר שמיטה- כיצד השנה השביעית נראית בגן הנוי, ההכנות לשמיטה, הטיפול בגן במהלך השנה, בחירת צמחים מתאימים לשמיטה, וכמו-כן, העבודה החשובה של ההתבוננות והלימוד במהלך שנת השבע.

ראשית, ראוי להקדים ולהבין מהי שנת שמיטה ומה היא באה ללמדנו. דומה כי הנושאים החקלאיים הנידונים בשנה זו, תופסים את מירב תשומת הלב (במיוחד למי שעוסק בתחום), אך אחד מן ההיבטים החשובים ביותר של השנה שביעית, הוא דווקא חברתי. במהלך שנת השמיטה, אנו מפקירים מידינו את גידולי הארץ הגדלים בשדותינו ובגינותינו- מי שזקוק, שיבוא ויקח. מתוך מעשה זה, שבו אנו לוקחים את שהוא כביכול "שלנו" ומפקירים אותו לטובת הכלל, אנו מקבלים מבט מרומם של חסד עם הזולת ודאגה לחברה. שהרי, מי שחושב שהכל שייך לו, נאטם לבו אל האחר. מכח נתינת הרשות לכל אדם, לבוא ולהנות מפרי אדמתנו, עומדים אנו על הרעיון המרכזי של שנת השמיטה - איננו הבעלים על הארץ, כי אם בורא העולם. הוא נתן לנו את הארץ לעובדה ולשומרה וציוונו לשבות מעבודת הארץ ולהפקיר את פרותיה אחת לשבע שנים. זאת, כדי שנזכור שהוא בעל-הבית והכל שלו ומאיתו אנו מתקיימים. שכן, אם לא נעבוד בשדות, מנין נאכל ונתפרנס? כאן הזמן והמקום, להשריש את האמונה והבטחון בלבנו- מי שדואג לנו במהלך שש השנים, בהן אנו עובדים בשדות, הוא ידאג לנו גם בשנה השביעית, בה אנו שובתים ממלאכת האדמה ומפקירים את יבולינו לזולת- "וציויתי ברכתי".

על שנת השבתון המיוחדת לארץ-ישראל, לומדים אנו מפרשת בהר, שבספר ויקרא- "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור." מלבד מלאכות הזריעה והגיזום, אף אין שותלים צמחים, וגם מחרישה, עידור וטיוב האדמה שובתים. מתוך פרשה זו, נלמדות הנחיות רבות, הנוגעות לנו בתור עובדי אדמה, כיצד לנהוג בשביעית וכיצד להתכונן אליה- טיוב הקרקע, השקיה, טיפול במחלות ומזיקים, גיזום, גידול בעציצים, עישוב ועוד. כל זאת בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית ומפרשיה. הרמב"ם, בהלכות שמיטה, מחלק את הסוגיה לשניים- שביתה מעבודות השדה ושביתה מעבודות האילן. הן האדמה והן הצומח צריכים מנוחה, וננסה לבאר ב"ה.

מי כמונו, העובדים עם האדמה, יודע להרגיש, להבין ולהעריך את השיתופיות הנפלאה, הנרקמת במהלך השנים בינינו לבין האדמה. במהלך שנת השמיטה, אנו מכבדים את רצונה של שותפתנו היקרה ונותנים לה לנוח ולהחזיר לעצמה את הכוחות המינרליים, שהיא נתנה לנו במשך שש שנים. הן בשדות החקלאיים- בהם התקיימו מחזורי גידול ללא הפוגה, והן בגינות הפרטיות והציבוריות- בהן פעלנו לעידוד וזירוז הצמיחה, נטענו שיחים ועצים ושתלנו עונתיים בקדחתנות. לא רק אנחנו עובדים קשה, אלא גם הצמח והאדמה משקיעים רבות בתהליך הקליטה והצימוח. כל אלה גובים מהאדמה שלרגלינו מחיר יקר.

הפן השני, הוא השביתה מעבודות האילן. אנו רוצים שהצמחים בגן שלנו יגדלו מהר, יפרחו "כל השנה" ויראו כמו בתמונה בספר. כדי להשיג תוצאות, אנו לא מוותרים ומתחזקים אותם בטיפולים אינטנסיביים כל הזמן. משל למה הדבר דומה? לאדם השומר על כושר- רץ מידי יום מספר קילומטרים, מתעמל ומתאמץ, מקפיד על משטר דיאטה מחמיר, בולע ויטמינים ומינרלים למכביר והכל- בשם הבריאות. אם לא ניתן לו מנוחה, כמה זמן הוא יחזיק מעמד, עד שיקרוס מעודף "בריאות"? גם הגינה שלנו צריכה לנוח. במהלך השביעית, אנו מחויבים לדאוג לקיומם של הצמחים. לקיומם הבסיסי ולא יותר. אם יש בעיה המאיימת על חיי הצמח או יכולה לגרום לנזק, ניתן לפתור אותה. אולם אין לעשות מלאכות אשר ייטיבו עם הצמחים כגון גיזום- המעודד צימוח חדש ומחזק את הצמח, זיבול, דישון, עידור לאוורור מערכת השורשים ועוד. יש לשים לב לא להטמין באדמה גרגרי דשן בשחרור איטי לפני השמיטה- הרי בכל פעם שנשקה, ימיסו המים את גרגר הדשן- נמצאנו מדשנים, ושוב אין מנוחה לאדמה ולצומח (אמנם במצעי פרלייט וטוף הדין שונה ועל כך בהמשך). מדייק הרב ניסים קרליץ זצ"ל בספר "חוט שני", שזהו השוני בין שבת ושביעית- בשבת המנוחה היא של האדם, ובשביעית היא של האדמה והצומח.

הוסיפו חומרים דוממים לגינה

ואם תאמרו כי האדם הוא עץ השדה? אדם ואדמה, הדין זהה- אמנם לא תשמעו חקלאי וגנן אמיתיים מתלוננים על העבודה "במשרד", אך גם אנחנו צריכים לנוח (הברכיים, הגב...). כמו ששאל קארל צ'אפק בספרו "שנת הגנן"- מתי בכלל יש זמן לשבת ולהתבונן ולהנות ממעשה ידינו? הוא שאל כגנן בעל גינה פרטית אחת. מה יגידו אם כן בעלי "קווי הגינון"?

צמחים לשנת השמיטה

קיבצתי לכתבה זו צמחים נבחרים, בהם רצוי לבחור בבואנו לשתול לפני השמיטה. הרעיון העומד מאחורי בחירתם של אלו, הוא יכולתם להחזיק מעמד ולהראות נאים שנה שלמה, ללא שום טיפול מצדנו. ראוי לו לאותו צמח, שיעמוד במבחן החוסן- מבחן מ.מ.מ - חסכן במים ועמיד בפני מחלות ומזיקים. כמו-כן, בבחירת השיחים והעשבוניים הרב-שנתיים, שמתי דגש על צימוח איטי, שלא ידרוש מאיתנו גיזום במהלך השביעית.

תורמוס ההרים ואשולציה קליפורנית
תורמוס ההרים ואשולציה קליפורנית

press to zoom
אשולציה, זנב-ארנבת וגזר קיפח
אשולציה, זנב-ארנבת וגזר קיפח

press to zoom
זנב-ארנבת, קחון, נפית, מלעניאל ושבות-שועל
זנב-ארנבת, קחון, נפית, מלעניאל ושבות-שועל

press to zoom
תורמוס ההרים ואשולציה קליפורנית
תורמוס ההרים ואשולציה קליפורנית

press to zoom

גינות המבוססות על עונתיים יוצרי ספיח

עונתיים לשנת השמיטה

אין ספק, כי לעונתיים תפקיד חשוב במתן צבע לגינתנו. וכי תאמרו- מה נשתול בשנה השביעית? מנין יבוא הצבע? אם-כן, בבחירת עונתיים של חורף לגינתנו השנה, אמליץ להשקיע באלו אשר יוצרים ספיח (מזריעים את עצמם משנה לשנה), כדי שגם בחורף של שביעית, יעלו עונתיים אלו ויתנו צבע לגן. עונתיים ארץ-ישראליים רבים, יעזרו לנו מאד מהבחינה הזו- למשל אגרוסטמה עדינה, פרג אגסני, קחון מצוי, לע-ארי גדול, חטמית זיפנית, כרמלית נאה, מיני תורמוס ועוד (רבים מהם תוכלו למצוא במשתלת מלצר). בין צמחי התרבות המומלצים לכך, נמצא אשולציה קליפורנית, כובע-נזיר וחטמית תרבותית. לע-ארי ומללנית יוצרים גם הם ספיח, אך בעיקר כשהם שתולים במצעים מנותקים מבוססי טוף או פרלייט.

גם בקיץ נעדיף כמובן עונתיים יוצרי ספיח. משפחת הירבוזיים מספקת לנו נציגים מצוינים לכך, דוגמת צלוזיה משובלת, ירבוז תלת-גוני וגומפרנה כדורית. גם רגלה גדולת-פרחים (פורטולקה עונתית) וטגטס מפושק (בפרלייט), יתאימו למשימה.

בין עונתיים אלו, מומלץ לשלב עשבוניים ר"ש נמוכים וגאופיטים, שיעזרו לשמור על הערוגה צבעונית גם בשנת השמיטה.

בבונג דו-גוני Matricaria recutita
בבונג דו-גוני Matricaria recutita
press to zoom
אגרוסטמה עדינה Agrostemma gracile
אגרוסטמה עדינה Agrostemma gracile
press to zoom
בוצין מפורץ Verbascum sinuatum
בוצין מפורץ Verbascum sinuatum
press to zoom
זנב-ארנבת ביצני Lagurus ovatus
זנב-ארנבת ביצני Lagurus ovatus
press to zoom
זעזועית גדולה Briza maxima
זעזועית גדולה Briza maxima
press to zoom
חרצית עטורה Chrysanthemum coronarium
חרצית עטורה Chrysanthemum coronarium
press to zoom
כרמלית נאה Ricotia lunaria
כרמלית נאה Ricotia lunaria
press to zoom
לע-ארי גדול  Antirrhinum majus
לע-ארי גדול Antirrhinum majus
press to zoom
פרג אגסני Papaver subpiriforme
פרג אגסני Papaver subpiriforme
press to zoom
צפורנית ארץ-ישראלית Silene palaestina
צפורנית ארץ-ישראלית Silene palaestina
press to zoom
צפורנית מצרית Silene aegyptiaca
צפורנית מצרית Silene aegyptiaca
press to zoom
קחוון מצוי Anthemis pseudocotula
קחוון מצוי Anthemis pseudocotula
press to zoom
תורמוס ארצישראלי Lupinus palestinus
תורמוס ארצישראלי Lupinus palestinus
press to zoom
תורמוס ההרים  Lupinus varius
תורמוס ההרים Lupinus varius
press to zoom
אשולציה קליפורניה Eschscholzia california
אשולציה קליפורניה Eschscholzia california
press to zoom
כובע נזיר גדול Tropaeolum majus
כובע נזיר גדול Tropaeolum majus
press to zoom
לע-ארי בינוני Antirrhinum majus
לע-ארי בינוני Antirrhinum majus
press to zoom
מללנית ריחנית Lobularia maritima
מללנית ריחנית Lobularia maritima
press to zoom

עונתיים של חורף

לחצו על התמונה להגדלה

ירבוז תלת-גוני ענק אדום Amaranthus tricolor
ירבוז תלת-גוני ענק אדום Amaranthus tricolor
press to zoom
צלוזיה משובלת 'פלמינגו פרפל' Celosia spicata 'Flamingo Purple'
צלוזיה משובלת 'פלמינגו פרפל' Celosia spicata 'Flamingo Purple'
press to zoom
צלוזיה משובלת 'פלמינגו פת'ר' Celosia spicata 'Flamingo Feather'
צלוזיה משובלת 'פלמינגו פת'ר' Celosia spicata 'Flamingo Feather'
press to zoom
רגלה גדולת-פרחים Portulaca grandiflora
רגלה גדולת-פרחים Portulaca grandiflora
press to zoom
גומפרנה כדורית 'ורוד' Gomphrena globosa
גומפרנה כדורית 'ורוד' Gomphrena globosa
press to zoom
טגטס מפושק 'דיסקו' Tagetes patula 'Disco'
טגטס מפושק 'דיסקו' Tagetes patula 'Disco'
press to zoom

עונתיים של קיץ

גאופיטים

קבוצת צמחי הבצל והפקעת, תוכל לעזור לנו מאד בשמיטה. הם אינם זקוקים לכל טיפול מאיתנו ופשוט צצים שנה אחר שנה עם בוא הסתיו. את ערוגות העונתיים, נוכל למלא בגאופיטים נמוכים ואילו את הגבוהים נטמון בגב הערוגה (דוגמת שושן ארוך-פרחים, חצב, סיפן, איריס ארם-נהריים, בת-קלה ועוד). את הגאופיטים יש לטמון רחוק מקו הטפטוף כדי שלא ירקבו בקיץ. אמנם רבים מן הבצלים מסתדרים עם השקיית קיץ (דוגמת נרקיס, פרזיה, נץ-חלב, איריס הולנדי ושושן), אך פקעות סובלות ונרקבות (רקפת, כלנית, נורית ועוד). עדיף כמובן להשקיע בגאופיטים אמינים, שיתרבו משנה לשנה ולא בגאופיטים "חד-שנתיים" כמו צבעונים.

אירוס הולנדי Iris x hollandica
אירוס הולנדי Iris x hollandica
press to zoom
נרקיס חצוצרה 'קרוסו' Narcissus Trumpet 'Carusso'
נרקיס חצוצרה 'קרוסו' Narcissus Trumpet 'Carusso'
press to zoom
נץ-חלב כתום Ornithogalum dubium
נץ-חלב כתום Ornithogalum dubium
press to zoom
פרזיה פשוקה Freesia refracta
פרזיה פשוקה Freesia refracta
press to zoom
כלנית מצויה Anemone coronaria
כלנית מצויה Anemone coronaria
press to zoom
היפאסטרום מכלוא Hippeastrum hybrid
היפאסטרום מכלוא Hippeastrum hybrid
press to zoom
רקפת מצויה Cyclamen persicum
רקפת מצויה Cyclamen persicum
press to zoom
כלנית מצויה 'ורוד' Anemone coronaria
כלנית מצויה 'ורוד' Anemone coronaria
press to zoom
חמציץ משולש Oxalis triangularis
חמציץ משולש Oxalis triangularis
press to zoom
אירוס ארם-נהריים Iris mesopotamica
אירוס ארם-נהריים Iris mesopotamica
press to zoom
אירוס הולנדי Iris x hollandica
אירוס הולנדי Iris x hollandica
press to zoom
מילית חד-פרחית 'רולף פידלר' Tristagma (Ipheion) uniflorum 'Rolf Fiedler'
מילית חד-פרחית 'רולף פידלר' Tristagma (Ipheion) uniflorum 'Rolf Fiedler'
press to zoom
ברודיאה Brodiaea
ברודיאה Brodiaea
press to zoom
בן-חצב יקינטוני Scilla hyacinthides
בן-חצב יקינטוני Scilla hyacinthides
press to zoom
בת-קלה אתיופית Zantedschia aethiopica
בת-קלה אתיופית Zantedschia aethiopica
press to zoom
חבצלת החוף Pancratium maritimum
חבצלת החוף Pancratium maritimum
press to zoom
חצב מצוי Urginea maritima
חצב מצוי Urginea maritima
press to zoom
נרקיס חצוצרה 'אייס קינג' Narcissus Trumpet 'Ice King'
נרקיס חצוצרה 'אייס קינג' Narcissus Trumpet 'Ice King'
press to zoom
נרקיס 'ארלי צ'יר' Narcissus 'Early Cheer'
נרקיס 'ארלי צ'יר' Narcissus 'Early Cheer'
press to zoom
עירית גדולה Asphodelus ramosus
עירית גדולה Asphodelus ramosus
press to zoom
שושן ארוך-פרחים Lilium longiflorum
שושן ארוך-פרחים Lilium longiflorum
press to zoom

סוקולנטים

קבוצת צמחים זו מתאפיינת ביכולת שרידות גבוהה, גם בתנאי חוסר מים וגם בעמידות למחלות ומזיקים. הם כמעט ואינם זקוקים לטיפול ויכולים לצלוח את שנת השמיטה בגאון. השם הרע שיצא להם כ"צמחי בית-קברות", חלף לשמחתי מן העולם, ובמקומו הפכו הסוקולנטים בשנים האחרונות, למעין טרנד, שאינו חולף, ומעניק לגינה שלל צבעים וצורות. ניתן להשתמש בהם בכל גינה (במיוחד בשמש מלאה כדי לשמור על צבעם המיוחד) ולצבוע איתם שטחים שלמים, בצבעים מרהיבים. בשונה מצמחים עונתיים היוצרים מרבדים של צבע, שבאים והולכים, הסוקולנטים שומרים על צבעם האחיד כל השנה. קומתם הנמוכה של רובם, תתאים לנו באופן נפלא למילוי חזית ערוגות הגינה, במקום העונתיים. לסוקולנטים מינים וזנים רבים מספור, אשר יוכלו להתאים לכל תבנית צבע של גינה. תוכלו להרחיב ולהכירם בדף הסוקולנטים של שמורת העין.

ניצנית מדגסקרית Kalanchoe fedtchenkoi
ניצנית מדגסקרית Kalanchoe fedtchenkoi
press to zoom
ניצנית לבידה Kalanchoe tomentosa
ניצנית לבידה Kalanchoe tomentosa
press to zoom
נציץ דלתוני Lampranthus deltoides
נציץ דלתוני Lampranthus deltoides
press to zoom
כפנית 'שונית כחולה' Echeveria 'Blue Atoll'
כפנית 'שונית כחולה' Echeveria 'Blue Atoll'
press to zoom
קלייניה מבהיקה Kleinia fulgens
קלייניה מבהיקה Kleinia fulgens
press to zoom
סביון כחלחל Senecio mandraliscae
סביון כחלחל Senecio mandraliscae
press to zoom
פכיפנית מכלוא גנני Pachyveria cv.
פכיפנית מכלוא גנני Pachyveria cv.
press to zoom
כפנית 'פנינה סגולה' Echeveria 'Purple Pearl'
כפנית 'פנינה סגולה' Echeveria 'Purple Pearl'
press to zoom
גרפנית (ורדרדה) Graptoveria sp
גרפנית (ורדרדה) Graptoveria sp
press to zoom
כפנית אפיניס 'נסיך שחור' Echeveria affinis 'Black Prince'
כפנית אפיניס 'נסיך שחור' Echeveria affinis 'Black Prince'
press to zoom
גרפצורית 'ורה היגינס' Graptosedum 'Vera Higgins'
גרפצורית 'ורה היגינס' Graptosedum 'Vera Higgins'
press to zoom
צורית אדולף Sedum adolphii
צורית אדולף Sedum adolphii
press to zoom
ניצנית לוסי Kalanchoe luciae
ניצנית לוסי Kalanchoe luciae
press to zoom
קרסולת הניבים 'קמפ פייר' Crassula erosula 'Camp Fire'
קרסולת הניבים 'קמפ פייר' Crassula erosula 'Camp Fire'
press to zoom

לחצו על התמונה להגדלה

עשבוניים רב-שנתיים

בבואנו לבחור צמחים מקבוצה זו, רצוי להעדיף כאלו, שלא ידרשו טיפול במהלך השביעית- צורת צימוח צפופה כגוש ולא צמחים בעלי ענפים פזורים הזקוקים לגיזום תכוף לשמירת המראה הנאה. עשבוניים מוכרים רבים נעדרים מרשימה זו, בשל הצורך לקטום אותם לאחר הפריחה (דוגמת מיני מרוה), אך ניתן לשלב אף אותם. כמו-כן, צימוח איטי עדיף על מהיר, כדי שלא ישתלטו על סביבתם וכמובן מבחן החוסן שציינו למעלה- מ.מ.מ- מים, מחלות ומזיקים. צמחים מהירי צימוח נבחר בתנאי שיש את המקום לכך, כמו למשל לכיסוי שטח ריק. באזורים בהם אנו שותלים בד"כ צמחים עונתיים, או במקומות בהם עולים מדי שנה עשבים שוטים רבים, מומלץ לשתול כבר כעת צמחי כיסוי, שיתנו מענה למקום בשנת השמיטה.

לאוהבי הפרחים, להם יחסרו העונתיים במהלך השביעית, אמליץ על מספר עשבוניים רב-שנתיים, המצטיינים בפריחה ארוכה במיוחד. לדוגמא: זני מרוה אדומה, בולבין שיחני, מיני פלרגון, מלפורה ארגמנית, מיני פנטס, חיצית הטיפין, קנה הודית ועוד.

אמנם בד"כ כשמזכירים ספיח, עולות בראשנו תמונות של צמחים חד-שנתיים, אך ישנם אף עשבוניים ר"ש, היוצרים ספיח נאה. הופעתם של אלו בגינתנו בהפתעה, יכולה לגרום לשמחה רבה במהלך שנת השמיטה. לדוגמא: מלעניאל דקיק (הנפלא), זני מרוה אדומה, בלמקנדה סינית, ביצן משונן 'רובי' (לא 'ליטל רובי') גאורה קיפחת 'דה ברייד', חד-אבקן אדום, כסמנתיון רחב-עלים, זוטה לבנה ועוד.

בת-עופרית עופריתית Ceratostigma plumbaginoides
בת-עופרית עופריתית Ceratostigma plumbaginoides
press to zoom
אגבה רכה Agave attenuata
אגבה רכה Agave attenuata
press to zoom
בן-אלווי קטן-פרחים Hesperaloe parviflora
בן-אלווי קטן-פרחים Hesperaloe parviflora
press to zoom
בלמקנדה סינית Balamcanda chinesis
בלמקנדה סינית Balamcanda chinesis
press to zoom
בן-אפר Festuca
בן-אפר Festuca
press to zoom
בולבין שיחני 'הולמרק' Bulbine frutescens 'Hallmark'
בולבין שיחני 'הולמרק' Bulbine frutescens 'Hallmark'
press to zoom
דיאטס גדול פרחים Diates grandiflora
דיאטס גדול פרחים Diates grandiflora
press to zoom
המרוקליס Hemerocallis
המרוקליס Hemerocallis
press to zoom
דרדר מאפיר Centaurea cineraria
דרדר מאפיר Centaurea cineraria
press to zoom
זיף-נוצה זיפני 'ארגמני' Pennisetum setaceum 'Atropurpureum'
זיף-נוצה זיפני 'ארגמני' Pennisetum setaceum 'Atropurpureum'
press to zoom
חיצית הטיפין Justicia brandegeana
חיצית הטיפין Justicia brandegeana
press to zoom
חרצית הגננים 'נטף' Chrysanthemum morifolium 'Nataf'
חרצית הגננים 'נטף' Chrysanthemum morifolium 'Nataf'
press to zoom
סטרליציית המלכה (ציפור גן עדן) Sterlitzia reginae
סטרליציית המלכה (ציפור גן עדן) Sterlitzia reginae
press to zoom
טולבגיה חכלילית Tulbaghia violacea
טולבגיה חכלילית Tulbaghia violacea
press to zoom
עינן מסרקני Euryops pectinatus
עינן מסרקני Euryops pectinatus
press to zoom
פלרגון קרקפתי Pelargonium capitatum
פלרגון קרקפתי Pelargonium capitatum
press to zoom
קנה הודית 'פרטוריה' Canna indica 'Pretoria'
קנה הודית 'פרטוריה' Canna indica 'Pretoria'
press to zoom
רוזמרין רפואי 'בלו לגון' Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoon'
רוזמרין רפואי 'בלו לגון' Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoon'
press to zoom
אלסטרומריה זהובה Alstromeria pelegrina
אלסטרומריה זהובה Alstromeria pelegrina
press to zoom
אספרג צפוף פרחים 'מיירס' Asparagus densiflorus 'Meyersii'
אספרג צפוף פרחים 'מיירס' Asparagus densiflorus 'Meyersii'
press to zoom
אגאפנטוס אפריקני 'כחול' Agapanthus africanus
אגאפנטוס אפריקני 'כחול' Agapanthus africanus
press to zoom

עשבוניים רב-שנתיים

קיסוס החורש צהוב Hedera helix
קיסוס החורש צהוב Hedera helix
press to zoom
רואליה ריסנית Ruellia ciliosa
רואליה ריסנית Ruellia ciliosa
press to zoom
רוזמרין רפואי זוחל Rosmarinus officinalis prostratus
רוזמרין רפואי זוחל Rosmarinus officinalis prostratus
press to zoom
סיגל קיסוסי- סיגלית אוסטרלית Viola hederacea
סיגל קיסוסי- סיגלית אוסטרלית Viola hederacea
press to zoom
סנטולינה ננסית Santolina chamaecyparissus
סנטולינה ננסית Santolina chamaecyparissus
press to zoom
מלפורה ארגמנית Malephora crocea
מלפורה ארגמנית Malephora crocea
press to zoom
זואיסיה דקת-עלים Zoysia tenuifolia
זואיסיה דקת-עלים Zoysia tenuifolia
press to zoom
לנטנה ססגונית לילכית  Lantana camara
לנטנה ססגונית לילכית Lantana camara
press to zoom
יהודי נודד ארגמני 'סגול' Tradescantia pallida 'Purpurea'
יהודי נודד ארגמני 'סגול' Tradescantia pallida 'Purpurea'
press to zoom
גזניה אפורה Gazania nivea
גזניה אפורה Gazania nivea
press to zoom
אוסקולריה דלתונית Oscularia deltoides
אוסקולריה דלתונית Oscularia deltoides
press to zoom
ארכובית קרקפתית Polygonium capitatum
ארכובית קרקפתית Polygonium capitatum
press to zoom
דם המכבים העלווני Helichrysum petiolare
דם המכבים העלווני Helichrysum petiolare
press to zoom
טלמון רב פרחים Drosanthemum floribundum
טלמון רב פרחים Drosanthemum floribundum
press to zoom

צמחי כיסוי

לא פעם הזכרתי את חשיבות העלוה הצבעונית בגן, לה תפקיד עיקרי בשמירה על תבנית הצבע שלנו. בשמיטה יש לה אפילו חשיבות יתרה. צמחים בעלי עלווה צבעונית, נוכל למצוא בכל גוון שיתאים לנו לתבנית הצבע. זה הזמן להתחיל ללמוד אותם ולשלבם בגינתנו. תוכלו לראות מגוון רחב שלהם בדף עלי גן שבשמורה.

ברלריה קהה Barleria obtusa 'Purple Dazzler'
ברלריה קהה Barleria obtusa 'Purple Dazzler'
press to zoom
חד-שפה זוחל Ajuga reptans 'Catlin's Giant'
חד-שפה זוחל Ajuga reptans 'Catlin's Giant'
press to zoom
המיגרפיס צבעוני 'אקזוטיקה' Hemigraphis alternata
המיגרפיס צבעוני 'אקזוטיקה' Hemigraphis alternata
press to zoom
דרקונית דרמית 'למון סורפרייז' Dracena deremensis 'Lemon Surprise'
דרקונית דרמית 'למון סורפרייז' Dracena deremensis 'Lemon Surprise'
press to zoom
חמציץ משולש Oxalis triangulis
חמציץ משולש Oxalis triangulis
press to zoom
כידונן תלת-פסי 'צהוב שוליים' Sansevieria trifasciata
כידונן תלת-פסי 'צהוב שוליים' Sansevieria trifasciata
press to zoom
יהודי נודד ארגמני 'סגול' Tradescantia pallida 'Purpurea'
יהודי נודד ארגמני 'סגול' Tradescantia pallida 'Purpurea'
press to zoom
לפופית הבטטה שחורה Ipomea batatas 'Blackie'
לפופית הבטטה שחורה Ipomea batatas 'Blackie'
press to zoom
כריך קומנס 'ברונז פורם' Carex comans 'Bronze Form'
כריך קומנס 'ברונז פורם' Carex comans 'Bronze Form'
press to zoom
סולנוסטמון מכלוא (קולאוס) Solenostemon scutellarioides
סולנוסטמון מכלוא (קולאוס) Solenostemon scutellarioides
press to zoom
צורית אדולף וסביון כחלחל
צורית אדולף וסביון כחלחל
press to zoom
קורדילין אמירי Cordyline terminalis
קורדילין אמירי Cordyline terminalis
press to zoom
קלייניה מבהיקה, גרפצורית וצורית אדולף
קלייניה מבהיקה, גרפצורית וצורית אדולף
press to zoom
קודן מגוון 'פטרה' Cadiaeum pictum 'Petra'
קודן מגוון 'פטרה' Cadiaeum pictum 'Petra'
press to zoom
קנה הודית 'עלה אדום' Canna indica 'Purpurea'
קנה הודית 'עלה אדום' Canna indica 'Purpurea'
press to zoom
קנה הודית 'פרטוריה' Canna indica 'Pretoria'
קנה הודית 'פרטוריה' Canna indica 'Pretoria'
press to zoom
קריפטברגיה רוברה Crytbergia rubra
קריפטברגיה רוברה Crytbergia rubra
press to zoom
רב-רגל זהוב 'בלו סטאר' Polypodium (phlebodium) aureum 'Blue Star'
רב-רגל זהוב 'בלו סטאר' Polypodium (phlebodium) aureum 'Blue Star'
press to zoom
ביצן הפגה 'פרטי טיים' Alternanthera ficoidea 'Party Time'
ביצן הפגה 'פרטי טיים' Alternanthera ficoidea 'Party Time'
press to zoom
ביצן משונן 'רובי' Alternanthera dentata 'Rubiginosa'
ביצן משונן 'רובי' Alternanthera dentata 'Rubiginosa'
press to zoom
בראיניה לבנה 'ננסי' Breynia nivosa 'Nana'
בראיניה לבנה 'ננסי' Breynia nivosa 'Nana'
press to zoom

עלווה צבעונית

לחצו על התמונה להגדלה

שיחים לשנת השמיטה

התפאורה של הגן. זוהי הקומה המקשרת בין השמים והעצים לבין הדשא והצמחים הנמוכים. לפני השמיטה, רצוי לבחור בשיחים, שמלבד החוסן, יהיו גם איטיים בצימוחם, שכן אחרת, ישתרעו ענפיהם הלא גזומים על הערוגות, וימנעו כניסת שמש אל הצמחים הנמוכים.

רתם המדבר  Retama raetam
רתם המדבר Retama raetam
press to zoom
קליסטמון הנצרים 'ליטל ג'ון' Callistemon viminalis 'Little John'
קליסטמון הנצרים 'ליטל ג'ון' Callistemon viminalis 'Little John'
press to zoom
קריסה גדולת פרי 'גרין קרפט' Carissa macrocarpa 'Green Carpet'
קריסה גדולת פרי 'גרין קרפט' Carissa macrocarpa 'Green Carpet'
press to zoom
פלכון יפני 'מגוון' Euonymous japonica 'Ver.'
פלכון יפני 'מגוון' Euonymous japonica 'Ver.'
press to zoom
קופרוסמה 'קופרשיין' Coprosma 'Coppershine'
קופרוסמה 'קופרשיין' Coprosma 'Coppershine'
press to zoom
קודן מגוון 'גולד סאן' Cadiaeum pictum 'Gold Sun'
קודן מגוון 'גולד סאן' Cadiaeum pictum 'Gold Sun'
press to zoom
פיטוספורום יפני 'מגוון' Pittosporum tobira 'Variegata'
פיטוספורום יפני 'מגוון' Pittosporum tobira 'Variegata'
press to zoom
ננדינה תרבותית Nandina domestica
ננדינה תרבותית Nandina domestica
press to zoom
ערער וירג'יני 'בלו קלאוד' Juniperus virginiana 'Blue Cloud'
ערער וירג'יני 'בלו קלאוד' Juniperus virginiana 'Blue Cloud'
press to zoom
מורן החורש Viburnum tomentusum
מורן החורש Viburnum tomentusum
press to zoom
מאירית צוריתית Maireana sedifolia
מאירית צוריתית Maireana sedifolia
press to zoom
לטם שעיר Cistus incanus
לטם שעיר Cistus incanus
press to zoom
לבן-עלה שיחני 'קומפקטי' Leucophyllum frutescens 'Compactum'
לבן-עלה שיחני 'קומפקטי' Leucophyllum frutescens 'Compactum'
press to zoom
הדס מצוי Myrtus communis
הדס מצוי Myrtus communis
press to zoom
ברזילי נאה 'מגוון' Metrosideros kermadecensis 'Variegata'
ברזילי נאה 'מגוון' Metrosideros kermadecensis 'Variegata'
press to zoom
יצהרון (עץ השמן) 'מנוקד 'מגוון Elaegnus pungens
יצהרון (עץ השמן) 'מנוקד 'מגוון Elaegnus pungens
press to zoom
ברזילי הדור (לביד)  Metrosideros tomentosum
ברזילי הדור (לביד) Metrosideros tomentosum
press to zoom
ברונפלסיה קטנת פרחים 'רב-פרחים' Brunfelsia pauciflora 'Fluribunda'
ברונפלסיה קטנת פרחים 'רב-פרחים' Brunfelsia pauciflora 'Fluribunda'
press to zoom
בירנית מפושקת Tabernaemontana divaricata
בירנית מפושקת Tabernaemontana divaricata
press to zoom
בן-עוזרר הודי Rhaphiolepis indica
בן-עוזרר הודי Rhaphiolepis indica
press to zoom
אלת המסטיק Pistacia lentiscus
אלת המסטיק Pistacia lentiscus
press to zoom
כוריזיה בקבוקית Chorisia insignis
כוריזיה בקבוקית Chorisia insignis

press to zoom
ינבוט לבן Prosopis alba
ינבוט לבן Prosopis alba

press to zoom

press to zoom
כוריזיה בקבוקית Chorisia insignis
כוריזיה בקבוקית Chorisia insignis

press to zoom
1/6

תמיכת עצים

חיפוי חלוקי נחל
חיפוי חלוקי נחל

press to zoom
חיפוי בחלוקי נחל קטנים
חיפוי בחלוקי נחל קטנים

press to zoom
חיפוי באבני טוף
חיפוי באבני טוף

press to zoom
חיפוי חלוקי נחל
חיפוי חלוקי נחל

press to zoom
1/7

הכנת הגינה לשנת השמיטה

ההכנות לשמיטה רבות ונמשכות על-פני כל השנה. גנן שומר שמיטה (כמובן גם גנן חובב), צריך לתכנן את העבודות ומועדיהן היטב מראש, כדי להגיע לראש-השנה במצב הטוב ביותר.

עצים

יש להקדים ולטעת עצים זמן מסוים לפני שביעית, כדי לתת לעץ זמן להיקלט באדמה. עצי נוי יש לטעת עד ט"ו באלול. עצי פרי יש לטעת עד ט"ו באב- שבועיים להיקלט ועוד חודש, שיעמוד להם כשנה למנין שנות ערלה.

כדי למנוע שבירת ענפים בחורף, יש להקדים לגזום ולעצב את נוף העצים לפני השביעית. בענפים שיכולים להוות סיכון לבני-אדם, ניתן לטפל במהלך השביעית, בהתאם לגדרי ההלכה..

שיחים

עבור רוב השיחים, הקיץ מהווה את תקופת הצימוח העיקרית, לכן את גיזומם נבצע לבצע סמוך לראש-השנה. יש לתכנן מראש את אופי הגיזום, כדי ליצור מראה נאה לשיח במהלך השביעית, מבלי שענפיו ישתרעו ויאפילו על הצמחים שתחתיהם, או יפריעו למעבר. יש להקדים ולטעת את השיחים עד ט"ו באלול (שבועיים לפני ר"ה) כדי שיקלטו באדמה כראוי.

גיזום הוא אמנם מן המלאכות האסורות בשביעית, שכן זה מיטיב עם הצמחים. ישנם שיחים המשמשים כגדר-חי, שאם נחכה עם גיזומם לאחרי שביעית, יווצרו בהם חללים שלא יתאוששו, על-כן יש אפשרות לגזום אותם בשינוי. דוגמאות לשיחים אלו: פיטוספורום, מיני ערער, מללויקה ושיחים נוספים ממוצא אוסטרלי. בכל מקרה יש להוועץ במומחה.

חיפוי קרקע

עשבים

ככל שנתמיד להעלימם מגינתנו בשנה הנוכחית, כך נהנה מגינה נקיה בשביעית. באזורים בעיתיים, או אם לא הספקנו לנכש כראוי, ניתן להשתמש בחיפויי קרקע שונים, כדי למנוע את נביטת העשבים. חיפוי קרקע גם עוזר במניעת התאיידות המים בקיץ ובשמירה על בית השורשים בחורף. רסק עץ הוא פתרון אורגני נאה, אך קשה לנקות אותו מלכלוך שמצטבר עליו. טוף נראה לא טוב לאחר זמן. חלוקי נחל קטנים (גודל משחקון עד גודל 2), הם פתרון יעיל ואף נאה וניתן למצוא אותם בשלל גוונים וצורות. הפלריג אותו נמתח תחתיהם, ימנע את הצצת העשבים. אפשרות נוספת, היא שתילת צמחים משתרעים צפופים, שיכסו את הקרקע וימנעו עשביה.

דשא

יש להכין את המדשאה היטב לשנת השמיטה, כך שהדשא יהיה צפוף ובריא ולא נצטרך לטפל בו אלא רק לשמור על צורתו (לדעת אחת השיטות). לכן יש לטפל בקרחות בדשא ע"י גרגרי סטרטר, לטפל במחלות ולהדביר מזיקים כגון זבליות (בעיקר בקיץ), דישון קבוע במהלך השנה הנוכחית בעזרת גרגרים וכן אוריאה בעת הצורך, הדברת עשבים רחבי-עלים, וכמובן השקיה ראויה בקיץ (עדיפות השקיות ארוכות במרווחי זמן גדולים, כדי לתת לדשא לפתח שורשים עמוקים. בהתאם לסוג הדשא).

דישון

אמנם אין לדשן את הצמחים במהלך שנת השמיטה, אולם בגינות גג ומרפסת, בהן כלים ממולאים בפרלייט וטוף, הדין הוא שונה. חומרים אלו הם אינרטיים, ואין להם משל עצמם מינרלים המזינים את הצמחים. על-כן במקרים כאלו, בהם הצמחים חייבים דשן כדי להתקיים, אפשר לדשן בשביעית, אולם במינון נמוך- מניסיוני שליש עד חצי מכמות הדשן הרגילה, צריכה להספיק, אולם יש לבחון כל מקרה לגופו.

מה עושה גנן שומר שמיטה?

נכון. לא קל להיות גנן שומר שמיטה. איני מתייחס כרגע לנושא הכלכלי, כי אם לאהבת הגינון. מתהלכים בגינה בין הצמחים ופשוט מדגדג באצבעות. טוב שהמזמרה נחה במחסן.

שנת השמיטה היא זמן נפלא לעשות בגינה (ובכלל) דברים רבים שתכננו, אך לא היה לנו זמן. הרי הגיע הזמן לחדש את ריהוט הגן. למרוח שמן פשתן או לצבוע את הדק, הפרגולה ואדניות העץ. לחדש את צבע המתכת של שערים, גדרות וריהוט הגן. להוסיף צבע לגינה ע"י צביעת גדרות העץ וקירות הגינה. להוסיף אלמנטים דוממים נאים לקישוט. להכין פסיפסים צבעוניים מעשי ידינו על כדים, שולחנות וקירות. להתקין או לתקן את תאורת הגינה. לחדש את שבילי הגינה וליצור כאלו חדשים.

להוסיף נדנדה או ערסל, לשבת ולהרגע- זמן שמיטה.

צבע עושה את ההבדל
צבע עושה את ההבדל
press to zoom
בשביל הריח
בשביל הריח
press to zoom
חידוש אדניות גג
חידוש אדניות גג
press to zoom
חידוש ריהוט גן
חידוש ריהוט גן
press to zoom
לשבת ולהרגע
לשבת ולהרגע
press to zoom
נדנדה ופינת ישיבה
נדנדה ופינת ישיבה
press to zoom
חידוש גדרות העץ
חידוש גדרות העץ
press to zoom
עבודת פסיפס של אפרת סלוצקי.
עבודת פסיפס של אפרת סלוצקי.
press to zoom
עבודת פסיפס של אפרת סלוצקי
עבודת פסיפס של אפרת סלוצקי
press to zoom
פסיפס בכניסה לבית
פסיפס בכניסה לבית
press to zoom
צבע לקיר
צבע לקיר
press to zoom
קפה של בוקר בגינה
קפה של בוקר בגינה
press to zoom
קצת אמנות בין הצמחים
קצת אמנות בין הצמחים
press to zoom
קצת צבע לקיר.
קצת צבע לקיר.
press to zoom
קצת צבע לקיר
קצת צבע לקיר
press to zoom
שבילים בגינה
שבילים בגינה
press to zoom
תאורת גינה.
תאורת גינה.
press to zoom
תאורת גינה
תאורת גינה
press to zoom
תפוזים כחולים
תפוזים כחולים
press to zoom
אלמנט מים
אלמנט מים
press to zoom
חידוש אדניות בגינת הגג
חידוש אדניות בגינת הגג
press to zoom

לחצו על התמונה להגדלה

קצב החיים המודרני, הריגושים החיצוניים הבלתי פוסקים ומספקים והרדיפה אחרי הזמן, הותירו אותנו חסרי סבלנות. לעצמנו ולזולתנו. כמה יקרה מעלת הסבלנות, לה זוכים, מתוך העבודה, עובדי האדמה. במהלך השביעית נזדקק למידה רבה של סבלנות והתאפקות, במיוחד מי שליבו ואצבעותיו ירוקים. הבה ננצל שנה זו להתבוננות בטבע המקיף אותנו. נלמד איך הוא נראה ומתנהג- נתרשם ונרשום. הלא אחד מתפקידי הגנן הוא לנסות ולהעתיק את הטבע אל הגינה. שש שנים אנו רצים מגינה אל גינה, מתמונה אל תמונה. כיצד נדע איך לצייר את הגינה אם לא נתבונן בטבע- השביעית היא זמן נהדר לכך.

בשביעית, הנכם מוזמנים לבוא ולטייל בשמורת העין. תוכלו לראות מחזות מרהיבים- כיצד חי ויבש משמשים בערבוביה הרמונית נהדרת. תגלו כי גם לצמחים שקמלו, יש צבע. תראו שגם לעשבים "שוטים" שלא נוקו מהגינה, יש צורה ואופי. סודות כמוסים מעופפים ~ שדה שמוט הם אופפים.

שפרירה קשקשנית ועוקץ-עקרב
שפרירה קשקשנית ועוקץ-עקרב

press to zoom
אזוביון דגול וטיון דביק יבש
אזוביון דגול וטיון דביק יבש

press to zoom
עוזרר קוצני ולוטם מרווני
עוזרר קוצני ולוטם מרווני

press to zoom
שפרירה קשקשנית ועוקץ-עקרב
שפרירה קשקשנית ועוקץ-עקרב

press to zoom
1/9

שמיטה של עוזר הגנן

מתוך לא תעשה, מצוות עשה רבות.

צפונות בתוך הגן, יפות ועדינות.

להתבונן, קיבלנו זמן ~

ללמוד, לנשום את תוך הגן.

כל שבע שנות להיות איתן

ולעלות בשביל מכאן ~

אל מקום גבוה אך במעט,

אל לב שדה חיטים נשמט.

 

זוהי שמיטה של גנן.

זוהי שמיטה של אדם ושל גן.

זוהי שמיטת כל שדה ואילן.

זוהי שמיטת האני הישן.

זוהי שמיטת כל דבר על כנו.

זוהי שמיטת הסיפוק לזמנו.

זוהי שמיטת הרצון, לרצונו.

זהו קידוש הבורא את גנו.

 

לזרוע בשדה חלומות,

לזמור בכרם תובנות,

לקצור ספיחי רעיונות,

לבצור ענבי ענוות.

רושם הכל בזכרוני, זוכר הכל לרשום ~

כי שש שנים יבואו, לבנות את החלום.

בכף ידי זרעי זמירות, עוד ינבטו בשיירות ~

יהיו עצים עושי פירות, דשאים ועשב שר שירות.

 

מראות בריאה עוד חקוקים ~

אור רעמים וקול ברקים,

מתוך היכל בעננים,

מלחש קיר האבנים.

הן אז היינו כחולמים,

הן אז היינו שמחים.

בגן של מלך מלכי המלכים.

לא להקיף את כל סוגית השביעית באנו, שכן, ראשית קצרה היריעה מלהכיל, ושנית, בכל גינה צומחות שאלות שונות הנוגעות לאותה הגינה בלבד, וראוי להתייחס לכל שאלה באופן פרטני ע"י מורה הוראה מוסמך בנושא. אשא תפילה, שכפי שהדברים שנכתבו יצאו מליבי, כך יגיעו אל לבכם, קוראים חביבים. אבקש להודות לרב שאול רייכנברג שליט"א, מביהמ"ד הגבוה להלכה בהתיישבות, ולרב ארז שלמה קייזר שליט"א, שעברו על הדברים, נכשו, דשנו וזרעו, כדי שתצא כתבה נאה ומתוקנת.

 

גנן שומר שמיטה - במהלך השנה הקרובה, אמסור ב"ה מספר שיעורים בנושא הכנת הגינה והטיפול בה בשמיטה. מועדי השיעורים יפורסמו בקרוב.

תוכלו לפנות אלי באמצעות המייל, בכל שאלה בנוגע לשמיטה ואשתדל לענות.

המעוניינים לארגן שיעור- יוכלו לפנות אלי ואגיע בשמחה.

 

 "מוצאי שביעית בן-דוד בא"

אכי"ר

logo.png

משתלות שומרות שמיטה:

           

משתלת "תגל הארץ" - אזה"ת קניאל, צומת כפ"ס צפון (ווייז) 054-5470267

משתלת גמזו - הברוש 43, מושב גמזו (ווייז) 054-6607030

משתלות נוספות המתכוונות לשמור שמיטה יכולות ליצור קשר ואפרסם אותן כאן.

2.png

אם תרצו לקבל כתבות גינון נוספות משמורת העין, תוכלו להצטרף לרשימת הדיוור שמופיעה למטה.

bottom of page