top of page

עלי גן

גן מוצלח הוא גן אשר מענין ומושך לטייל בו כל השנה. כשבוחרים צמחים לגן ע"י ביקור חד-פעמי במשתלה והקו המנחה הוא רק פריחתם העכשווית, מהר מאד נקבל גן ירוק ו"משעמם". פרחים באים והולכים...  עלי הגן הנמצאים איתנו כל או רוב השנה, הם אשר מקנים לגן את מראהו- הם הבסיס של הגן. לכן, כשמעצבים גן ורוצים לבנות לו שלד חזק ויציב, צריך קודם כל לצבוע את הגן בעלים. פרחים הם רק בונוס.

עלי גן שמורת העין 1
עלי גן שמורת העין 1
press to zoom
עלי גן שמורת העין 16
עלי גן שמורת העין 16
press to zoom
עלי גן שמורת העין 10
עלי גן שמורת העין 10
press to zoom
עלי גן שמורת העין 14
עלי גן שמורת העין 14
press to zoom
עלי גן שמורת העין 2
עלי גן שמורת העין 2
press to zoom
עלי גן שמורת העין 3
עלי גן שמורת העין 3
press to zoom
עלי גן שמורת העין 110
עלי גן שמורת העין 110
press to zoom
עלי גן שמורת העין 142
עלי גן שמורת העין 142
press to zoom
עלי גן שמורת העין 96
עלי גן שמורת העין 96
press to zoom
עלי גן שמורת העין 11
עלי גן שמורת העין 11
press to zoom
עלי גן שמורת העין 51
עלי גן שמורת העין 51
press to zoom
עלי גן שמורת העין (90).JPG
עלי גן שמורת העין (90).JPG
press to zoom
עלי גן שמורת העין 65
עלי גן שמורת העין 65
press to zoom
עלי גן שמורת העין 98
עלי גן שמורת העין 98
press to zoom
עלי גן שמורת העין 6
עלי גן שמורת העין 6
press to zoom
עלי גן שמורת העין 113
עלי גן שמורת העין 113
press to zoom
עלי גן שמורת העין 12
עלי גן שמורת העין 12
press to zoom
עלי גן שמורת העין 83
עלי גן שמורת העין 83
press to zoom
עלי גן שמורת העין 57
עלי גן שמורת העין 57
press to zoom
עלי גן שמורת העין 77
עלי גן שמורת העין 77
press to zoom
עלי גן שמורת העין 101
עלי גן שמורת העין 101
press to zoom
עלי גן שמורת העין 102
עלי גן שמורת העין 102
press to zoom
עלי גן שמורת העין 111
עלי גן שמורת העין 111
press to zoom
עלי גן שמורת העין 103
עלי גן שמורת העין 103
press to zoom
עלי גן שמורת העין 104
עלי גן שמורת העין 104
press to zoom
עלי גן שמורת העין 105
עלי גן שמורת העין 105
press to zoom
עלי גן שמורת העין 106
עלי גן שמורת העין 106
press to zoom
107עלי גן שמורת העין (107).JPG
107עלי גן שמורת העין (107).JPG
press to zoom
עלי גן שמורת העין 108
עלי גן שמורת העין 108
press to zoom
עלי גן שמורת העין 109
עלי גן שמורת העין 109
press to zoom
עלי גן שמורת העין 112
עלי גן שמורת העין 112
press to zoom
עלי גן שמורת העין 114
עלי גן שמורת העין 114
press to zoom
עלי גן שמורת העין 115
עלי גן שמורת העין 115
press to zoom
עלי גן שמורת העין 116
עלי גן שמורת העין 116
press to zoom
עלי גן שמורת העין 117
עלי גן שמורת העין 117
press to zoom
עלי גן שמורת העין 118
עלי גן שמורת העין 118
press to zoom
עלי גן שמורת העין 119
עלי גן שמורת העין 119
press to zoom
עלי גן שמורת העין 120
עלי גן שמורת העין 120
press to zoom
עלי גן שמורת העין 121
עלי גן שמורת העין 121
press to zoom
גן הקקטוסים בחולון
גן הקקטוסים בחולון
press to zoom
גדר חי בבנין מגורים
גדר חי בבנין מגורים
press to zoom
עלי גן שמורת העין 124
עלי גן שמורת העין 124
press to zoom
גינון ציבורי ברעננה
גינון ציבורי ברעננה
press to zoom
גינון ציבורי ברעננה
גינון ציבורי ברעננה
press to zoom
גינון ציבורי ברעננה
גינון ציבורי ברעננה
press to zoom
גינון ציבורי ברעננה
גינון ציבורי ברעננה
press to zoom
עלי גן שמורת העין 129
עלי גן שמורת העין 129
press to zoom
עלי גן שמורת העין 130
עלי גן שמורת העין 130
press to zoom
עלי גן שמורת העין 131
עלי גן שמורת העין 131
press to zoom
עלי גן שמורת העין 132
עלי גן שמורת העין 132
press to zoom
bottom of page