top of page

עומד לו עץ

עומד לו עץ ~ ורוח

פֶּרֶץ פרי מְנְצוֹר

מסיר קליפות- פתוח

עומד לו עץ- ואור

 

אגוז לירגזי, בשמש אין קור

ועורבני ודררה אדום המקור

ויונה ותור

ועורב אפור

ודוכיפת וגם דרור

כולם עפים בתור

 

על עץ הפקאן

בגני הקטן

כי הגיע הזמן

מפצח ורן

 

שיר עֲרוּג בנבל כְּסיפה

אל יד שרוקמת, רכה כקטיפה

עת עין השמים צחורה וכסופה

עומד לו העץ אל פני הסופה

 

ומה ישאר, ומה יהיה בסופה

מה תבשל ומה היא אופה

האם אל גני נושבת תרופה

עמוד של ענן- עבים בְּצְרוּפַה

 

וציפור, שְמְקוֹר, חמקה והפילה

זרע אל סדק, על פני אדמה

תשיר לו מסתר, עם בוא העוּרְפִילַא

שיפרוץ ויגדל, עם בוא החמה

 

עולה לו הזמר והגשם גובר

לא רזיא, לא ניחא- גשם חזק

טיפה מלטפת ציפור מסתתר

הבריק אז הרעם, הרעים הברק

 

שיר אֲרוּג ביד כְּנוּפַה

ערגת הציפור אל ארץ כיסופה

עת עין השמים דמעות עטופה

עומד לו העץ בלב הסופה

 

המעלה נשיאים מקצה עין לראות

המכסה השמים עבים בתרועות

העושה הברקים לגשמי תהומות

המכין לארץ מטר ברקיעות

 

עת עין השמים מביט למסתור

ורואה בְּצְפוּנַה בעין הציפור

מביט לשמים, אל קרן של אור

חותך בענן, מפזר את הכפור

 

דמעות אז יְבֹשוּ וגשם עצור

מלאך עלי רוח יחלוף, יעבור

ישא בכנפיו את הקור עד חזור

סובב שם למעלה פנים ואחור

 

וענן בשמיו- רך וצחור

על צבא עננים באפור אז יגבור

ושמש גדולה על עולם אז תֵּעוֹר

ציפור מְצַיֶצֶת בשיר, במזמור

זאת זכור

זאת שמור

 

שיר עֲרוּג בנבל כְּסיפה

מזמור לציפור, בשוב מעופה

אל יד ששומרת~ גוזליה אספה

אל בית על עץ, בתום הסופה

 

דפים נוספים בנושא

מאה עצים

חורף שקט

כתבות ושירים

תצלומי טבע

עונות השנה

bottom of page