בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן-עדן. אמר לו- ראה מעשי, כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי- בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי" קהלת רבה פ"ז

מאה עצים

יער גבעת-כח 2
יער גבעת-כח 2
אלון התולע Quercus boissieri 6
אלון התולע Quercus boissieri 6
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
עוזרר אדום Cartaegus azarolus 11
עוזרר אדום Cartaegus azarolus 11
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
צפצפת הפרת Populus euphratica 20
צפצפת הפרת Populus euphratica 20
קטלב מצוי Arbutus andrachne 42
קטלב מצוי Arbutus andrachne 42
עוזרר אדום Crataegus azarolus
עוזרר אדום Crataegus azarolus
קטלב מצוי Arbutus andrachne 45
קטלב מצוי Arbutus andrachne 45
צפצפת הפרת Populus euphratica
צפצפת הפרת Populus euphratica
שקד מצוי Amygdalus communis 26
שקד מצוי Amygdalus communis 26
אזדרכת מצויה Melia azedarache 9
אזדרכת מצויה Melia azedarache 9
כוריזיה בקבוקית Chorisia insignis
כוריזיה בקבוקית Chorisia insignis
איקליפטוס מיקרותקה Eucalyptus microtheca 3
איקליפטוס מיקרותקה Eucalyptus microtheca 3
כליל קנדי 'פורסט פנזי' Cercis canadensis 'Forest Pansy' 4
כליל קנדי 'פורסט פנזי' Cercis canadensis 'Forest Pansy' 4
ספיון השעוה Sapium sebiferum 19
ספיון השעוה Sapium sebiferum 19
דולב מזרחי Platanus orientalis 5
דולב מזרחי Platanus orientalis 5
רימון מצוי Punica granatum 18
רימון מצוי Punica granatum 18