שמורת איריס הארגמן ושלולית החורף, נתניה

אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea

נורית אסיה, תלתן דו-גוני וקחוונים
נורית אסיה, תלתן דו-גוני וקחוונים

נשארתי אחרון בשמורה
נשארתי אחרון בשמורה

אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea

1/27

צמחים בשמורה

אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
שפתן מצוי Serapias vomeracea
שפתן מצוי Serapias vomeracea
שום תל-אביב Allium tel-avivense
שום תל-אביב Allium tel-avivense
חומעה עטויה Rumex occultans
חומעה עטויה Rumex occultans
לחך מלבין Plantago albicans
לחך מלבין Plantago albicans
כפתור החולות Neurada procumbens
כפתור החולות Neurada procumbens
מצילות החוף Leopoldia bicolor
מצילות החוף Leopoldia bicolor
שום ארדל Allium erdelii
שום ארדל Allium erdelii
פשתנית יפו Linaria joppensis
פשתנית יפו Linaria joppensis
צבעוני השרון Tulipa agenensis ssp. boissieri
צבעוני השרון Tulipa agenensis ssp. boissieri
רתם המדבר  Retama raetam
רתם המדבר Retama raetam
תורמוס ארצישראלי Lupinus palestinus
תורמוס ארצישראלי Lupinus palestinus
תלתן דו-גוני Trifolium dichroanthum
תלתן דו-גוני Trifolium dichroanthum
חומעה עטויה Rumex occultans
חומעה עטויה Rumex occultans
פרג אגסני Papaver subpiriforme
פרג אגסני Papaver subpiriforme
שום תל-אביב Allium tel-avivense
שום תל-אביב Allium tel-avivense
אלקנת הצבעים Alkanna tuberculata
אלקנת הצבעים Alkanna tuberculata
אלמוות הכסף Paronychia argentea
אלמוות הכסף Paronychia argentea
שברק מצוי Ononis natrix
שברק מצוי Ononis natrix
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ

אתרי איריסים בארץ

ולבקר בהיכלו

איריסי ההיכל בישראל

איריס הגלבוע

איריס ירוחם

איריס שחום תל ערד

אתרי פרחים באזור

חורשת הסרג'נטים, נתניה

שמורת פולג

שמורת בני-ציון

חוף געש