חורשת הסרג'נטים, נתניה

שלולית הסרג'נטים 1
שלולית הסרג'נטים 1

חורשת הסרג'נטים 5
חורשת הסרג'נטים 5

חורשת הסרג'נטים 4
חורשת הסרג'נטים 4

שלולית הסרג'נטים 1
שלולית הסרג'נטים 1

1/9

צמחים בשמורה

חמציץ
חמציץ
צבעוני השרון Tulipa agenensis ssp. boissieri
צבעוני השרון Tulipa agenensis ssp. boissieri
כלנית מצויה Anemone coronaria 35
כלנית מצויה Anemone coronaria 35
בן-חצב יקינטוני Scilla hyacinthides
בן-חצב יקינטוני Scilla hyacinthides
תורמוס ארצישראלי Lupinus palestinus
תורמוס ארצישראלי Lupinus palestinus
אזוביון דגול
אזוביון דגול
תורמוס א"י
תורמוס א"י
כלנית מצויה Anemone coronaria 36
כלנית מצויה Anemone coronaria 36

אתרי פרחים באזור

פארק השרון

שמורת פולג

איריס הארגמן, נתניה

חוף געש

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ