top of page

מיקום: רעננה

גודל הגן: 900 מ"ר

תחילת עבודה: תשס"ט

  2008                       

להגדלת התמונות לחצו עליהן

תיאור הגן

הגן בנוי על-גבי גבעה שטוחה, שבראשה ממוקם הבית. הוא מחולק לגן חזיתי בו מדשאה וערוגות צמחים וגן אחורי בו רחבת ישיבה גדולה, מדשאה רחבת ידיים, בוסתן פירות וערוגות צמחים העוטפות את הכל. הגן נבנה לפני כ-30 שנה וכשקיבלתי אותו לפני כתשע שנים, נשארה מעטפת העצים והמדשאה הגדולה. בעלת הבית בקשה עין חדשה על הגן וכך לאט-לאט, אזור אחרי אזור שיקמתי את הגן לפי תבניות הצבע אותן בחרנו

תמונות תשע"ז

גן חזיתי

צבעי הגן

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

התפתחות גן החזית בשלבים תשע"א - תשע"ו

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גן אחורי

תמונות תשע"ז

צבעי הגן

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

התפתחות הגן בשלבים תשס"ט - תשע"ו

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גן הירק

לפני ואחרי

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

דפים נוספים בנושא

גלרית עיצוב גנים
 

גנים לפי צבע

פרויקטים נוספים
bottom of page