top of page

מיקום: רעננה

גודל הגינה: 500 מ"ר

תחילת עבודה: תשע"א

  2011                       

 

 

להגדלת התמונות לחצו עליהן

גינת כניסה ~ ההתפתחות

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גינת אחורית ~ חלק צפוני ~ ההתפתחות

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גינת אחורית ~ חלק דרומי ~ ההתפתחות

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גינת אחורית ~ מעבר המפלסים ~ ההתפתחות

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

לפני ואחרי

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

bottom of page