גינה אחורית
גינה אחורית

המסלעה הכחולה
המסלעה הכחולה

גינה אחורית
גינה אחורית

גינה אחורית
גינה אחורית

1/16

מיקום: רעננה

גודל הגינה: 500 מ"ר

תחילת עבודה: תשע"א

  2011                       

 

 

להגדלת התמונות לחצו עליהן

גינת כניסה ~ ההתפתחות

תשע''ב
תשע''ב

תשע"ב
תשע"ב

תשע''ד
תשע''ד

תשע''ב
תשע''ב

1/14

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גינת אחורית ~ חלק צפוני ~ ההתפתחות

תשע''ב
תשע''ב

תשע''ב
תשע''ב

תשע''ג
תשע''ג

תשע''ב
תשע''ב

1/20

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גינת אחורית ~ חלק דרומי ~ ההתפתחות
תשע''ב
תשע''ב

תשע''ב
תשע''ב

תשע''ג
תשע''ג

תשע''ב
תשע''ב

1/10

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

גינת אחורית ~ מעבר המפלסים ~ ההתפתחות

תשע''ב
תשע''ב

תשע''ב
תשע''ב

תשע''ד
תשע''ד

תשע''ב
תשע''ב

1/8

תבנית הצבע

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ

לפני ואחרי

א 1
א 1

א 2
א 2

י 2
י 2

א 1
א 1

1/20

יש לגלול את התמונות ימינה בחץ