"יש מעין"

 קולאז'ים צילומיים מתוך התערוכה

תודה
תודה
חורף
חורף
ים
ים
פרפר
פרפר
שני עצים
שני עצים
בעדינות
בעדינות
כחול צהוב ירוק
כחול צהוב ירוק
שמורת פולג
שמורת פולג
שמורת אודים
שמורת אודים
עין-עבדת
עין-עבדת
פיקוס גומי
פיקוס גומי
צראוס
צראוס
עלי עין
עלי עין
שמים 1
שמים 1
שמים 4
שמים 4
קנים
קנים
קקטוס
קקטוס
כרוב אדום
כרוב אדום
זיפנוצה ארגמני
זיפנוצה ארגמני
וושינגטוניה
וושינגטוניה