top of page

מקום לשבת

פינת הישיבה, איננה עוד חלק מן הגן. היא מרכז הבקרה והלב של הגן. זוהי הנקודה בה אנו מצויים את הזמן הרב ביותר בשהותנו בגן. מוקדם בבוקר עם זריחה וקפה. בשהייה בגינה עם המשפחה. במנוחה לרגע בעת העבודה בגן. ולפנות ערב עם שקיעה ותה. כאן אנו יושבים ומתבוננים על מכלול הגן. כאן אנו כותבים את המחשבות. כאן נולד כל צמח שיום אחד ישתל בגננו. כאן מתחילה הגן

חשיבות רבה יש למיקום פינה זו ויש להשקיע מחשבה רבה בבחירתה. בארצנו, לכל פיסת צל יש משמעות, אולם מצד שני, ראוי להנות מקרני השמש, מזהיבות הצמחים, בזריחה ובשקיעה. פינת ישיבה ע"פ רוב תמוקם במקום רחב ידיים, אך גם לפינה קטנה ונסתרת, מוקפת שיחים גבוהים יש משמעות רבה

ומילה לגננים בנשמתם שבינינו- האם אנו מספיקים בכלל להתבונן ולהנות מפרי עמלנו? אחרי כל העמל הרב שאנו משקיעים בגינה, ראוי שיהיה לנו מקום בו נוכל לשבת לנוח ולהתבונן

מקום לשבת בגנים בארץ

דפים נוספים בנושא

צבע בגן

חפצי נוי

צבעי רקע

אדניות

עיצוב גנים

כדים

bottom of page