top of page

מקום לשבת

פינת הישיבה, איננה עוד חלק מן הגן. היא מרכז הבקרה והלב של הגן. זוהי הנקודה בה אנו מצויים את הזמן הרב ביותר בשהותנו בגן. מוקדם בבוקר עם זריחה וקפה. בשהייה בגינה עם המשפחה. במנוחה לרגע בעת העבודה בגן. ולפנות ערב עם שקיעה ותה. כאן אנו יושבים ומתבוננים על מכלול הגן. כאן אנו כותבים את המחשבות. כאן נולד כל צמח שיום אחד ישתל בגננו. כאן מתחילה הגן

חשיבות רבה יש למיקום פינה זו ויש להשקיע מחשבה רבה בבחירתה. בארצנו, לכל פיסת צל יש משמעות, אולם מצד שני, ראוי להנות מקרני השמש, מזהיבות הצמחים, בזריחה ובשקיעה. פינת ישיבה ע"פ רוב תמוקם במקום רחב ידיים, אך גם לפינה קטנה ונסתרת, מוקפת שיחים גבוהים יש משמעות רבה

ומילה לגננים בנשמתם שבינינו- האם אנו מספיקים בכלל להתבונן ולהנות מפרי עמלנו? אחרי כל העמל הרב שאנו משקיעים בגינה, ראוי שיהיה לנו מקום בו נוכל לשבת לנוח ולהתבונן

press to zoom
פינת ישיבה מוצלת על גבעת תצפית בגן
פינת ישיבה מוצלת על גבעת תצפית בגן
press to zoom
פינת ישיבה מוצלת על גבעת תצפית בגן
פינת ישיבה מוצלת על גבעת תצפית בגן
press to zoom
פינת ישיבה מוצלת על גבעת תצפית בגן
פינת ישיבה מוצלת על גבעת תצפית בגן
press to zoom
קפה של בוקר ליד בריכת הדגי
קפה של בוקר ליד בריכת הדגי
press to zoom
הגלריה הלבנה בגן הבוטני בהר הצופים
הגלריה הלבנה בגן הבוטני בהר הצופים
press to zoom
press to zoom
פינת ישיבה בין הצמחים בגינת
פינת ישיבה בין הצמחים בגינת
press to zoom
ספסל התבוננות בחזית הגינה
ספסל התבוננות בחזית הגינה
press to zoom
press to zoom
פינת ישיבה ליד בריכת הדגים
פינת ישיבה ליד בריכת הדגים
press to zoom
press to zoom
רחבת מדורה
רחבת מדורה
press to zoom
press to zoom
קפה של בוקר ליד בריכת הדגי
קפה של בוקר ליד בריכת הדגי
press to zoom
קפה של בוקר ליד בריכת הדגי
קפה של בוקר ליד בריכת הדגי
press to zoom
פינת ישיבה ליד בריכת הדגים
פינת ישיבה ליד בריכת הדגים
press to zoom
פינת ישיבה בין הצמחים בגינת גג
פינת ישיבה בין הצמחים בגינת גג
press to zoom
פטיו
פטיו
press to zoom
פטיו
פטיו
press to zoom
press to zoom
ספסל התבוננות בחזית הגינה
ספסל התבוננות בחזית הגינה
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
הגלריה הלבנה בגן הבוטני בהר הצופים
הגלריה הלבנה בגן הבוטני בהר הצופים
press to zoom
press to zoom
הגלריה הלבנה בגן הבוטני בהר הצופים
הגלריה הלבנה בגן הבוטני בהר הצופים
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
רחבת מדורה
רחבת מדורה
press to zoom
משק 88 - צימר בעמיקם
משק 88 - צימר בעמיקם
press to zoom
משק 88 - צימר בעמיקם
משק 88 - צימר בעמיקם
press to zoom
משק 88 - צימר בעמיקם
משק 88 - צימר בעמיקם
press to zoom

מקום לשבת בגנים בארץ

חורשת הסרג'נטים נתניה
חורשת הסרג'נטים נתניה
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
גן הקקטוסים חולון
גן הקקטוסים חולון
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
נאות קדומים
נאות קדומים
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
אילנות
אילנות
press to zoom
גני רמת הנדיב
גני רמת הנדיב
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
גני רמת הנדיב
גני רמת הנדיב
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
נאות קדומים
נאות קדומים
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
נאות קדומים
נאות קדומים
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
אילנות
אילנות
press to zoom
נאות קדומים
נאות קדומים
press to zoom
הגן הבוטני אוניברסיטת ת''א
הגן הבוטני אוניברסיטת ת''א
press to zoom
חוות הנוי עמק חפר
חוות הנוי עמק חפר
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
אילנות
אילנות
press to zoom
גן הקקטוסים חולון
גן הקקטוסים חולון
press to zoom
הגן הבוטני הר-הצופים
הגן הבוטני הר-הצופים
press to zoom
גני רמת הנדיב
גני רמת הנדיב
press to zoom
גני רמת הנדיב
גני רמת הנדיב
press to zoom
גני רמת הנדיב
גני רמת הנדיב
press to zoom
הגן הבוטני אוניברסיטת ת''א
הגן הבוטני אוניברסיטת ת''א
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom

דפים נוספים בנושא

צבע בגן

חפצי נוי

צבעי רקע

אדניות

עיצוב גנים

כדים

bottom of page