top of page

בורות לוץ בנחל אלות - הר הנגב

בתקופת שיא הפריחה במדבר, ראוי להגיע לכאן. יש כאן תחושה כאילו לקחו ערוגה אנגלית מטופחת והדביקו אותה באמצע המדבר. מעין חלון הראווה של צמחי המדבר בארץ

מצמחי המקום

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

ארץ הצבי

תמונות מארץ-ישראל

אתרי פרחים בדרום

צבעוני

שמורת פורה

ים המלח

איריס ירוחם

איריס שחום, תל ערד

bottom of page