top of page

גינות גג

גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין
גינות גג של שמורת העין

יש תחושה אחרת כשיושבים בגינת גג. בשונה מגינת קרקע, כאן, למוטיב הבטון והקוים הישרים יש משמעות רבה. אך עוד יותר מכך, אני חושב שהתפקיד שהשמים ממלאים כרקע לתמונה של גינת הגג, גורם להבדל הגדול ביותר בתחושה זו. זאת בפרט אם הבנין מספיק גבוה ואין בנינים אחרים מסביב החוסמים את השמים. יש פחות ירוק מן העצים ברקע בתמונה הכללית, ויותר תכלת, מה שמאפשר עיצוב חד, מדויק ומענין יותר.

עיצוב גינת גג, בעבורי הוא ככל עיצוב גינה, שהרי הצמחים והשילובים שביניהם נשארים כפי שהם על הקרקע. גודל הקנווס אינו משנה את היצירה (העיקר שיש על מה לצייר), אולם מכיוון שתאי הגינון ברוב גינות הגג מסתכמים בפסים שבשולי הגג, צריכה העמדת הצמחים להיות בהתאם- לא כחיילים בשורה, אלה במחשבה רוחבית יותר.

גם לפן הכספי יש תפקיד חשוב בעיצוב גינת גג- בשונה מגינת קרקע, אותה אפשר לבנות בשלבים, כאן, ההשקעה הראשונית בתשתיות (תאי גינון, בידוד, ניקוז, חומרי מילוי ועוד) היא יקרה ובלעדיה אי אפשר להתחיל לשתול- כי אין היכן. אמנם אפשר לגדל צמחים בעציצי פלסטיק צבועים על הגג... אך עיצוב גינות גג יכול להראות גם אחרת.

גינות גג

bottom of page