יער רמות, ירושלים

יער רמות
יער רמות

יער רמות
יער רמות

דבורנית צהובה Ophrys galilaea
דבורנית צהובה Ophrys galilaea

יער רמות
יער רמות

1/24

מצמחי המקום

דבורנית צהובה Ophrys galilaea
דבורנית צהובה Ophrys galilaea
דודא רפואי Mandragora autumnalis
דודא רפואי Mandragora autumnalis
קיצנית עטופה (כרתית) Carlina curetum
קיצנית עטופה (כרתית) Carlina curetum
צפורן נקוד Dianthus strictus
צפורן נקוד Dianthus strictus
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
דודא רפואי Mandragora autumnalis
דודא רפואי Mandragora autumnalis
טמוס מזרחי Tamus orientalis
טמוס מזרחי Tamus orientalis
זהבית דמשקאית Gagea chlorantha
זהבית דמשקאית Gagea chlorantha
חלבלוב מגובשש Euphorbia hierosolymitana
חלבלוב מגובשש Euphorbia hierosolymitana
קדד גדול-פרי Astragalus macrocarpus
קדד גדול-פרי Astragalus macrocarpus
עירית גדולה Asphodelus ramosus
עירית גדולה Asphodelus ramosus
אוג הבורסקאים Rhus coriaria
אוג הבורסקאים Rhus coriaria
חלבלוב מגובשש Euphorbia hierosolymitana
חלבלוב מגובשש Euphorbia hierosolymitana
עירית גדולה Asphodelus ramosus
עירית גדולה Asphodelus ramosus
צפורן נקוד Dianthus strictus
צפורן נקוד Dianthus strictus
תורמוס ההרים  Lupinus varius
תורמוס ההרים Lupinus varius
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa

גנים בוטניים בירושלים

הגן הבוטני הר הצופים

הגן הבוטני גבעת-רם

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ