נחל התנינים

אחד ממסלולי הפריחה הראשונים שלנו בכל שנה, הוא אל גבעות הכורכר של מעגן מיכאל ושמורת נחל תנינים. מרבדי פריחה של נרקיס סתווי (שפורח כמעט רק וכאן), בן-חצב סתווני וסתוונית היורה יקבלו את פנינו ויודיעו- מתחילה העונה

נרקיס סתווי Narcissus serotinus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
אספרג ארץ-ישראלי Asparagus palaestinus
אספרג ארץ-ישראלי Asparagus palaestinus
בן-חצב סתווני Scilla autumnalis
בן-חצב סתווני Scilla autumnalis
נחל תנינים
נחל תנינים
נחל התנינים
נחל התנינים
כדן קטן-פרחים Muscari parviflorum
כדן קטן-פרחים Muscari parviflorum
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
סוף מצוי Typha domingensis
סוף מצוי Typha domingensis
סמר חד Juncus acutus
סמר חד Juncus acutus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
סתוונית היורה Colchicum stevenii
סתוונית היורה Colchicum stevenii
עדעד הביצות Limonium narbonense
עדעד הביצות Limonium narbonense
עפרית אירופית Plumbago europaea
עפרית אירופית Plumbago europaea
פטל קדוש Rubus sanctus
פטל קדוש Rubus sanctus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
נרקיס סתווי Narcissus serotinus
סוף מצוי Typha domingensis
סוף מצוי Typha domingensis
שקנאים מעל מעגן מיכאל
שקנאים מעל מעגן מיכאל
אספרג ארץ-ישראלי Asparagus palaestinus
אספרג ארץ-ישראלי Asparagus palaestinus
אשל מרובע Tamarix tetragyna
אשל מרובע Tamarix tetragyna
בן-חצב סתווני Scilla autumnalis
בן-חצב סתווני Scilla autumnalis
שנית גדולה Lythrum salicaria
שנית גדולה Lythrum salicaria
שרביטן מצוי Ephedra foeminea
שרביטן מצוי Ephedra foeminea

אתרי פרחים נוספים על כביש החוף

חוף געש

חורשת הסרג'נטים, נתניה

שמורת פולג

שמורת בני-ציון

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ