Quercus

     אלון

אלון אונתי Quercus lobata (1).JPG

אלון אונתי Quercus lobata (1).JPG

אלון אונתי Quercus lobata (2).JPG

אלון אונתי Quercus lobata (2).JPG

אלון אנגלי Quercus robur (6).JPG

אלון אנגלי Quercus robur (6).JPG

אלון אנגלי Quercus robur (11).JPG

אלון אנגלי Quercus robur (11).JPG

אלון אנגלי Quercus robur (12).JPG

אלון אנגלי Quercus robur (12).JPG

אלון ארך-עוקצים Quercus pedunculifolia (5).JPG

אלון ארך-עוקצים Quercus pedunculifolia (5).JPG

אלון ארך-עוקצים Quercus pedunculifolia (8).JPG

אלון ארך-עוקצים Quercus pedunculifolia (8).JPG

אלון גדול-קשקשים Quercus macrolepis (2).JPG

אלון גדול-קשקשים Quercus macrolepis (2).JPG

אלון האאס Quercus haas (2).JPG

אלון האאס Quercus haas (2).JPG

אלון הגלעין Quercus ilex (1).jpg

אלון הגלעין Quercus ilex (1).jpg

אלון הגלעין Quercus ilex (3).jpg

אלון הגלעין Quercus ilex (3).jpg

אלון הלבנון Quercus libani (3).JPG

אלון הלבנון Quercus libani (3).JPG

אלון הלבנון Quercus libani (4).JPG

אלון הלבנון Quercus libani (4).JPG

אלון השעם Quercus suber (3).JPG

אלון השעם Quercus suber (3).JPG

אלון השעם Quercus suber (5).JPG

אלון השעם Quercus suber (5).JPG

אלון השעם Quercus suber (10).JPG

אלון השעם Quercus suber (10).JPG

אלון השעם Quercus suber (11).JPG

אלון השעם Quercus suber (11).JPG

אלון התבור Quercus ithaburensis (10).JPG

אלון התבור Quercus ithaburensis (10).JPG

אלון התבור Quercus ithaburensis (14).JPG

אלון התבור Quercus ithaburensis (14).JPG

אלון התבור Quercus ithaburensis (19).JPG

אלון התבור Quercus ithaburensis (19).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (6).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (6).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (2).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (2).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (10).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (10).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (12).JPG

אלון התולע Quercus boissieri (12).JPG

אלון זהוב Quercus alnifolia (8).JPG

אלון זהוב Quercus alnifolia (8).JPG

אלון זהוב Quercus alnifolia (10).JPG

אלון זהוב Quercus alnifolia (10).JPG

אלון ישוב Quercus petraea (1).JPG

אלון ישוב Quercus petraea (1).JPG

אלון מצוי Quercus calliprinos (6).JPG

אלון מצוי Quercus calliprinos (6).JPG

אלון לביד Quercus pubescens (1).JPG

אלון לביד Quercus pubescens (1).JPG

אלון לביד Quercus pubescens (4).JPG

אלון לביד Quercus pubescens (4).JPG

אלון עגול-עלים Quercus rotundifolia (1).JPG

אלון עגול-עלים Quercus rotundifolia (1).JPG

אלון שסוע Quercus cerris (12).JPG

אלון שסוע Quercus cerris (12).JPG

אלון עגול-עלים Quercus rotundifolia (2).JPG

אלון עגול-עלים Quercus rotundifolia (2).JPG

אלון שסוע Quercus cerris (6).JPG

אלון שסוע Quercus cerris (6).JPG

אלון שסוע Quercus cerris (9).JPG

אלון שסוע Quercus cerris (9).JPG

קרוב מאד

דפי פרחים

טיולי פרחים

 בואו  להביט  על  העולם  בעין  טובה

1/14

קבלו את הניוזלטר החודשי של שמורת העין -

כתבות גינון, רעיונות לעיצוב הגינה ועדכוני פריחה

מומלץ לצפיה ע"ג מסך גדול

יהי רצון, שכל יר"ש שתצמח משמורת העין, תהא לעילוי נשמת סבתי היקרה

יהודית בת יצחק

(תרפ"ח-תשע"ח)

.היא אשר לימדה אותי מהי אדמה

תמונות, מילים, עריכה ועיצוב האתר ע"י רועי קן-תור © 2021 כל הזכויות שמורות

צילום ועיבוד מחשב ללוגו ובאנר "שמורת העין" ע"י עופר קן-תור