שמורת פורה

שמורת פורה
שמורת פורה

שמורת פורה
שמורת פורה

לשון-פר סמורה Anchusa strigosa
לשון-פר סמורה Anchusa strigosa

שמורת פורה
שמורת פורה

1/15

צמחים בשמורה

וינקה עשבונית Vinca herbacea 6
וינקה עשבונית Vinca herbacea 6
לשון-פר סמורה Anchusa strigosa 3
לשון-פר סמורה Anchusa strigosa 3
קדד פיינברון Astregalus feinbruniae
קדד פיינברון Astregalus feinbruniae
מרוה דגולה Salvia viridis 12
מרוה דגולה Salvia viridis 12
מרוה ריחנית Salvia dominica 3
מרוה ריחנית Salvia dominica 3
צמר מפוצל Eremostachys laciniata 2
צמר מפוצל Eremostachys laciniata 2
כלנית מצויה Anemone coronaria 45
כלנית מצויה Anemone coronaria 45
שמורת פורה 3
שמורת פורה 3
כלנית מצויה Anemone coronaria 44
כלנית מצויה Anemone coronaria 44
שמורת פורה 9
שמורת פורה 9
לשון-פר סמורה Anchusa strigosa 8
לשון-פר סמורה Anchusa strigosa 8

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ