רכס הכורכר
רכס הכורכר

נחל פולג
נחל פולג

טמוס מזרחי Tamus orientalis
טמוס מזרחי Tamus orientalis

רכס הכורכר
רכס הכורכר

שמורת פולג

מצמחי המקום

צחנן מבאיש Anagyris foetida
צחנן מבאיש Anagyris foetida
כלנית מצויה Anemone coronaria
כלנית מצויה Anemone coronaria
פואה מצויה Rubia tenuifolia
פואה מצויה Rubia tenuifolia
מרוה מצויה Salvia verbenaca
מרוה מצויה Salvia verbenaca
ציפורנית ארץ-ישראלית Silene palaestina
ציפורנית ארץ-ישראלית Silene palaestina
לשון-פר מצרית Anchusa aegyptiaca
לשון-פר מצרית Anchusa aegyptiaca
מקור-חסידה גדול Erodium gruinum
מקור-חסידה גדול Erodium gruinum
פרסיון גדול Prasium majus
פרסיון גדול Prasium majus
מתנן שעיר Thymelaea hirsuta
מתנן שעיר Thymelaea hirsuta
מרוה צמירה Salvia lanigera
מרוה צמירה Salvia lanigera
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
נחל פולג
נחל פולג
שומר פשוט Foeniculum vulgare
שומר פשוט Foeniculum vulgare
טמוס מזרחי Tamus orientalis
טמוס מזרחי Tamus orientalis

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ

אתרי פרחים באזור

חוף געש

פארק השרון

איריס הארגמן, נתניה

חורשת הסרג'נטים, נתניה