Pistachia

     אלה

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (7).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (7).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (8).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (8).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (12).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (12).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (16).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (16).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (35).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (35).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (30).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (30).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (38).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (38).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (39).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica (39).JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica 23.JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica 23.JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica 21.JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica 21.JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica 24.JPG

אלה אטלנטית Pistacia atlantica 24.JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (14).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (14).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (22).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (22).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (26).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (26).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (33).JPG

אלה ארץ-ישראלית Pistacia palestina (33).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (4).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (4).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (10).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (10).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (7).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (7).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (5).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (5).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (11).JPG

אלה סינית Pistacia chinensis (11).JPG

קרוב מאד

דפי פרחים

טיולי פרחים

 בואו  להביט  על  העולם  בעין  טובה

1/14

קבלו את הניוזלטר החודשי של שמורת העין -

כתבות גינון, רעיונות לעיצוב הגינה ועדכוני פריחה

מומלץ לצפיה ע"ג מסך גדול

יהי רצון, שכל יר"ש שתצמח משמורת העין, תהא לעילוי נשמת סבתי היקרה

יהודית בת יצחק

(תרפ"ח-תשע"ח)

.היא אשר לימדה אותי מהי אדמה

תמונות, מילים, עריכה ועיצוב האתר ע"י רועי קן-תור © 2021 כל הזכויות שמורות

צילום ועיבוד מחשב ללוגו ובאנר "שמורת העין" ע"י עופר קן-תור