פארק השרון ~ תל גדור, יער חדרה ושלולית החורף

לטם מרווני Cistus salvifolius
לטם מרווני Cistus salvifolius

חוף גדור
חוף גדור

לטם מרווני Cistus salvifolius
לטם מרווני Cistus salvifolius

מצמחי המקום

אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אספסת הים Medicago marina
אספסת הים Medicago marina
נורית אסיה Ranuculus asiaticus
נורית אסיה Ranuculus asiaticus
קחוון החוף Anthemis leucanthemifolia
קחוון החוף Anthemis leucanthemifolia
חומעה עטויה Rumex occultans
חומעה עטויה Rumex occultans
לוטוס מכסיף Lotus creticus
לוטוס מכסיף Lotus creticus
עדשת-מים זעירה Lemna minor
עדשת-מים זעירה Lemna minor
מרוה צמירה Salvia lanigera
מרוה צמירה Salvia lanigera
קחוונים וחומעות
קחוונים וחומעות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
אירוס הארגמן Iris atropurpurea
קורנית מקורקפת Coridothymus capitatus
קורנית מקורקפת Coridothymus capitatus
אלקנת הצבעים וכשות
אלקנת הצבעים וכשות
לטם מרווני Cistus salvifolius
לטם מרווני Cistus salvifolius
אספסת הים Medicago marina
אספסת הים Medicago marina
קריתמון ימי Crithmum maritimum
קריתמון ימי Crithmum maritimum

בריכת יער חדרה

בריכת יער חדרה
בריכת יער חדרה

בריכת יער חדרה
בריכת יער חדרה

עדשת-מים זעירה Lemna minor
עדשת-מים זעירה Lemna minor

בריכת יער חדרה
בריכת יער חדרה

1/10

אתרי פרחים באזור

חוף געש

חורשת הסרג'נטים, נתניה

שמורת פולג

שמורת בני-ציון

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ