Ophrys

דבורנית

דבורנית גדולה Orphys holosericea 1

דבורנית גדולה Orphys holosericea 1

דבורנית דינסמור Ophrys umbilicata 7

דבורנית דינסמור Ophrys umbilicata 7

דבורנית הקטיפה Ophrys transhyrcana 1

דבורנית הקטיפה Ophrys transhyrcana 1

דבורנית כחלחלה Ophrys iricolor 1

דבורנית כחלחלה Ophrys iricolor 1

דבורנית נאה Ophrys bornmulleri 1

דבורנית נאה Ophrys bornmulleri 1

דבורנית צהובה Ophrys galilaea 6

דבורנית צהובה Ophrys galilaea 6

דבורנית צהובה Ophrys galilaea 7

דבורנית צהובה Ophrys galilaea 7

דבורנית גדולה Orphys holosericea 2

דבורנית גדולה Orphys holosericea 2

דבורנית דינסמור Ophrys umbilicata 8

דבורנית דינסמור Ophrys umbilicata 8

 בואו  להביט  על  העולם  בעין  טובה

1/14

הצטרפו לשמורת העין וקבלו למייל-

כתבות גינון, רעיונות לעיצוב הגינה ועדכוני פריחה

מומלץ לצפיה ע"ג מסך גדול

יהי רצון, שכל יר"ש שתצמח משמורת העין, תהא לעילוי נשמת סבתי היקרה

יהודית בת יצחק

(תרפ"ח-תשע"ח)

.היא אשר לימדה אותי מהי אדמה

תמונות, מילים, עריכה ועיצוב האתר ע"י רועי קן-תור © 2021 כל הזכויות שמורות

צילום ועיבוד מחשב ללוגו ובאנר "שמורת העין" ע"י עופר קן-תור