בריכת הנופרים

בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
נופר צהוב Nuphar luteum 8
נופר צהוב Nuphar luteum 8
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
נופר צהוב Nuphar luteum 7
נופר צהוב Nuphar luteum 7
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
בריכת הנופרים
נופר צהוב Nuphar luteum 1
נופר צהוב Nuphar luteum 1
איקליפטוס המקור Eucalyptus camaldulensis
איקליפטוס המקור Eucalyptus camaldulensis
חנק מחודד Cynanchum acutum
חנק מחודד Cynanchum acutum
כליל החורש  Cercis siliquastrum
כליל החורש Cercis siliquastrum
עבקנה שכיח Arundo donax
עבקנה שכיח Arundo donax
עלקת מוטל Orobanche mutelii
עלקת מוטל Orobanche mutelii
פטל קדוש Rubus sanctus
פטל קדוש Rubus sanctus
פיקוס השקמה Ficus sycomorus
פיקוס השקמה Ficus sycomorus
שנית גדולה Lythrum salicaria
שנית גדולה Lythrum salicaria
שנית גדולה Lythrum salicaria
שנית גדולה Lythrum salicaria

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

ארץ הצבי

תמונות מארץ-ישראל

בקרוב

תמונות תקריב

אתרי פרחים באזור

יער גבעת כ"ח

בריכת חורף צ'רטה