הר הכרמל

נחל כלח

אל פריחת השושן הצחור על המצוקים

צניר נחל כלח
צניר נחל כלח
שושן צחור Lillium candidum
שושן צחור Lillium candidum
צניר נחל כלח
צניר נחל כלח
כלך מרוקני Ferula tingitina
כלך מרוקני Ferula tingitina
נחל כלח
נחל כלח
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
שושן צחור Lillium candidum
שושן צחור Lillium candidum
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
אשבל מופסק Stachys distans
אשבל מופסק Stachys distans
געדה מפושקת Teucrium divaricatum
געדה מפושקת Teucrium divaricatum
געדת החורש Teucrium stachyophyllum
געדת החורש Teucrium stachyophyllum
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
געדה כרתית Teucrium creticum
געדה כרתית Teucrium creticum
שושן צחור Lillium candidum
שושן צחור Lillium candidum
שום האבקנים Allium stamineum
שום האבקנים Allium stamineum
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
בוצין אופקי Verbascum levanticum
בוצין אופקי Verbascum levanticum
צניר נחל כלח
צניר נחל כלח

שמורת הארבעים

אל פריחת רימונית הלוטם ודבורנית גדולה הנדירות

אלונים
אלונים
דבורנית גדולה Orphys holosericea 1
דבורנית גדולה Orphys holosericea 1
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 2
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 2
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 2
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 2
נפית כפופה טובלת בזהב
נפית כפופה טובלת בזהב
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 3
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 3
צלע-שור קטנה Bupleurum nodiflorum 1
צלע-שור קטנה Bupleurum nodiflorum 1
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 6
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 6

וכיצד נתרגם את תבניות הצבע של ארצנו אל גינתנו האישית? על כך ב"צבע תלדו גנים" שבשמורה

אתרים פורחים באזור

נחל התנינים ומעגן מיכאל

חוטם הכרמל

גני רמת-הנדיב

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

ארץ הצבי

תמונות מארץ-ישראל

בקרוב

תמונות תקריב