הר הכרמל

נחל כלח

אל פריחת השושן הצחור על המצוקים

צניר נחל כלח
צניר נחל כלח
press to zoom
שושן צחור Lillium candidum
שושן צחור Lillium candidum
press to zoom
צניר נחל כלח
צניר נחל כלח
press to zoom
כלך מרוקני Ferula tingitina
כלך מרוקני Ferula tingitina
press to zoom
נחל כלח
נחל כלח
press to zoom
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
press to zoom
שושן צחור Lillium candidum
שושן צחור Lillium candidum
press to zoom
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
press to zoom
אשבל מופסק Stachys distans
אשבל מופסק Stachys distans
press to zoom
געדה מפושקת Teucrium divaricatum
געדה מפושקת Teucrium divaricatum
press to zoom
געדת החורש Teucrium stachyophyllum
געדת החורש Teucrium stachyophyllum
press to zoom
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
חרחבינה מכחילה ודם-המכבים האדום
press to zoom
געדה כרתית Teucrium creticum
געדה כרתית Teucrium creticum
press to zoom
שושן צחור Lillium candidum
שושן צחור Lillium candidum
press to zoom
שום האבקנים Allium stamineum
שום האבקנים Allium stamineum
press to zoom
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum
press to zoom
בוצין אופקי Verbascum levanticum
בוצין אופקי Verbascum levanticum
press to zoom
צניר נחל כלח
צניר נחל כלח
press to zoom

שמורת הארבעים

אל פריחת רימונית הלוטם ודבורנית גדולה הנדירות

אלונים
אלונים
press to zoom
דבורנית גדולה Orphys holosericea 1
דבורנית גדולה Orphys holosericea 1
press to zoom
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 2
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 2
press to zoom
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 2
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 2
press to zoom
נפית כפופה טובלת בזהב
נפית כפופה טובלת בזהב
press to zoom
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 3
רימונית הלוטם Cytinushypocistis 3
press to zoom
צלע-שור קטנה Bupleurum nodiflorum 1
צלע-שור קטנה Bupleurum nodiflorum 1
press to zoom
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 6
חוחן הקנרס Onopordum cynarocephalum 6
press to zoom

וכיצד נתרגם את תבניות הצבע של ארצנו אל גינתנו האישית? על כך ב"צבע תלדו גנים" שבשמורה

אתרים פורחים באזור

נחל התנינים ומעגן מיכאל

חוטם הכרמל

גני רמת-הנדיב

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

ארץ הצבי

תמונות מארץ-ישראל

בקרוב

תמונות תקריב