קוץ ודרדר

ברקן סורי Notobasis syriaca (8).JPG
ברקן סורי Notobasis syriaca (8).JPG
ברקן סורי Notobasis syriaca (10).JPG
ברקן סורי Notobasis syriaca (10).JPG
ברקן סורי Notobasis syriaca (13).JPG
ברקן סורי Notobasis syriaca (13).JPG
גדילן מצוי Silybum marianum (א).jpg
גדילן מצוי Silybum marianum (א).jpg
גדילן מצוי Silybum marianum (1).jpg
גדילן מצוי Silybum marianum (1).jpg
גדילן מצוי.JPG
גדילן מצוי.JPG
חורשף מצויץ Atractylis cancellata (5).JPG
חורשף מצויץ Atractylis cancellata (5).JPG
חורשף מצויץ Atractylis cancellata (9).JPG
חורשף מצויץ Atractylis cancellata (9).JPG
חורשף מצויץ Atractylis cancellata (11).JPG
חורשף מצויץ Atractylis cancellata (11).JPG
חורשף צהוב Atractylis carduus (3).JPG
חורשף צהוב Atractylis carduus (3).JPG
חורשף צהוב Atractylis carduus (4).JPG
חורשף צהוב Atractylis carduus (4).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum (8).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum (8).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum (17).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum (17).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum (11).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum (11).JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum 19.JPG
חרחבינה מכחילה Eryngium creticum 19.JPG
סירה קוצנית Sarcopoterium spinosum (18).JPG
סירה קוצנית Sarcopoterium spinosum (18).JPG
עכובית הגלגל Gundelia tournefortii (16).JPG
עכובית הגלגל Gundelia tournefortii (16).JPG
צמרנית הסלעים Phagnalon rupestre (9).JPG
צמרנית הסלעים Phagnalon rupestre (9).JPG
קוציץ סורי Acanthus syriacus (20).JPG
קוציץ סורי Acanthus syriacus (20).JPG
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (34).JPG
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (34).JPG
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (18).jpg
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (18).jpg
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (33).JPG
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (33).JPG
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (13).jpg
קיפודן מצוי Echinops adenocaulos (13).jpg
קיצנית עטופה (כרתית) Carlina curetum 6.JPG
קיצנית עטופה (כרתית) Carlina curetum 6.JPG
קוצן מכונף Cirsium alatum (3).JPG
קוצן מכונף Cirsium alatum (3).JPG
קנרס תרבותי- ארטישוק Cynara scolymus (6).jpg
קנרס תרבותי- ארטישוק Cynara scolymus (6).jpg
קנרס תרבותי- ארטישוק Cynara scolymus (3).JPG
קנרס תרבותי- ארטישוק Cynara scolymus (3).JPG

קרוב מאד

דפי פרחים

טיולי פרחים