שמורת אירוס ירוחם

איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
איריס ירוחם Iris hieruchamensis
אירוס ירוחם זן צהוב Iris hieruchamensis
אירוס ירוחם זן צהוב Iris hieruchamensis
בר-עכנאי שיחני Echiochilon fruticosum
בר-עכנאי שיחני Echiochilon fruticosum
כחלית ההרים Ixiolirion tataricum 1
כחלית ההרים Ixiolirion tataricum 1
מוצנית קטנת-פרחים Gymnarrhena micrantha
מוצנית קטנת-פרחים Gymnarrhena micrantha
מצילות ארוכות-עוקץ Leopoldia longipes
מצילות ארוכות-עוקץ Leopoldia longipes
נורית אסיה Ranuculus asiaticus 20
נורית אסיה Ranuculus asiaticus 20
מרוה צמירה Salvia lanigera (10).JPG
מרוה צמירה Salvia lanigera (10).JPG
צבעוני המדבר Tulipa systola (3).JPG
צבעוני המדבר Tulipa systola (3).JPG
צמר מפוצל Eremostachys laciniata 11
צמר מפוצל Eremostachys laciniata 11

אתרי אירוסים נוספים בארץ

ולבקר בהיכלו

אירוסי ההיכל בישראל

אירוס הארגמן, נתניה

אירוס שחום, תל ערד

אירוס הגלבוע

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ