הגן הבוטני גבעת רם, ירושלים

תצלומי אביב

38 הגן הבוטני גבעת-רם
38 הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
39 הגן הבוטני גבעת-רם
39 הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 71
הגן הבוטני גבעת-רם 71
press to zoom
40 הגן הבוטני גבעת-רם
40 הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 46
הגן הבוטני גבעת-רם 46
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 51
הגן הבוטני גבעת-רם 51
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 48
הגן הבוטני גבעת-רם 48
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 49
הגן הבוטני גבעת-רם 49
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 45
הגן הבוטני גבעת-רם 45
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 47
הגן הבוטני גבעת-רם 47
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 44
הגן הבוטני גבעת-רם 44
press to zoom
41 הגן הבוטני גבעת-רם
41 הגן הבוטני גבעת-רם
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 42
הגן הבוטני גבעת-רם 42
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 53
הגן הבוטני גבעת-רם 53
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 54
הגן הבוטני גבעת-רם 54
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 55
הגן הבוטני גבעת-רם 55
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 56
הגן הבוטני גבעת-רם 56
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 43
הגן הבוטני גבעת-רם 43
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 57
הגן הבוטני גבעת-רם 57
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 58
הגן הבוטני גבעת-רם 58
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 59
הגן הבוטני גבעת-רם 59
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 60
הגן הבוטני גבעת-רם 60
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 50
הגן הבוטני גבעת-רם 50
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 61
הגן הבוטני גבעת-רם 61
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 62
הגן הבוטני גבעת-רם 62
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 63
הגן הבוטני גבעת-רם 63
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 64
הגן הבוטני גבעת-רם 64
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 65
הגן הבוטני גבעת-רם 65
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 66
הגן הבוטני גבעת-רם 66
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 67
הגן הבוטני גבעת-רם 67
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 68
הגן הבוטני גבעת-רם 68
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 69
הגן הבוטני גבעת-רם 69
press to zoom
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 70
הגן הבוטני גבעת-רם 70
press to zoom
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
press to zoom
מרוות החפים Salvia bracteata
מרוות החפים Salvia bracteata
press to zoom
רקפת יוונית Cyclamen coum
רקפת יוונית Cyclamen coum
press to zoom
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago
press to zoom
אדמונית החורש Paeonia mascula
אדמונית החורש Paeonia mascula
press to zoom

תמונות מן הגן

הגן הבוטני גבעת-רם 1
הגן הבוטני גבעת-רם 1
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 2
הגן הבוטני גבעת-רם 2
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 3
הגן הבוטני גבעת-רם 3
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 4
הגן הבוטני גבעת-רם 4
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 5
הגן הבוטני גבעת-רם 5
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 6
הגן הבוטני גבעת-רם 6
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 7
הגן הבוטני גבעת-רם 7
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 8
הגן הבוטני גבעת-רם 8
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 9
הגן הבוטני גבעת-רם 9
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 10
הגן הבוטני גבעת-רם 10
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 11
הגן הבוטני גבעת-רם 11
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 12
הגן הבוטני גבעת-רם 12
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 13
הגן הבוטני גבעת-רם 13
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 14
הגן הבוטני גבעת-רם 14
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 15
הגן הבוטני גבעת-רם 15
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 16
הגן הבוטני גבעת-רם 16
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 17
הגן הבוטני גבעת-רם 17
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 18
הגן הבוטני גבעת-רם 18
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 19
הגן הבוטני גבעת-רם 19
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 20
הגן הבוטני גבעת-רם 20
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 21
הגן הבוטני גבעת-רם 21
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 22
הגן הבוטני גבעת-רם 22
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 23
הגן הבוטני גבעת-רם 23
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 24
הגן הבוטני גבעת-רם 24
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 25
הגן הבוטני גבעת-רם 25
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 26
הגן הבוטני גבעת-רם 26
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 27
הגן הבוטני גבעת-רם 27
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 28
הגן הבוטני גבעת-רם 28
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 29
הגן הבוטני גבעת-רם 29
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 30
הגן הבוטני גבעת-רם 30
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 31
הגן הבוטני גבעת-רם 31
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 32
הגן הבוטני גבעת-רם 32
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 33
הגן הבוטני גבעת-רם 33
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 34
הגן הבוטני גבעת-רם 34
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 35
הגן הבוטני גבעת-רם 35
press to zoom
הגן הבוטני גבעת-רם 36
הגן הבוטני גבעת-רם 36
press to zoom

תצלומי צמחים נוספים שצילמתי בגן ניתן למצוא ב מאגר הצמחים של הגן