הגן הבוטני גבעת רם, ירושלים

תצלומי אביב

38 הגן הבוטני גבעת-רם
38 הגן הבוטני גבעת-רם
39 הגן הבוטני גבעת-רם
39 הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם 71
הגן הבוטני גבעת-רם 71
40 הגן הבוטני גבעת-רם
40 הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם 46
הגן הבוטני גבעת-רם 46
הגן הבוטני גבעת-רם 51
הגן הבוטני גבעת-רם 51
הגן הבוטני גבעת-רם 48
הגן הבוטני גבעת-רם 48
הגן הבוטני גבעת-רם 49
הגן הבוטני גבעת-רם 49
הגן הבוטני גבעת-רם 45
הגן הבוטני גבעת-רם 45
הגן הבוטני גבעת-רם 47
הגן הבוטני גבעת-רם 47
הגן הבוטני גבעת-רם 44
הגן הבוטני גבעת-רם 44
41 הגן הבוטני גבעת-רם
41 הגן הבוטני גבעת-רם
הגן הבוטני גבעת-רם 42
הגן הבוטני גבעת-רם 42
הגן הבוטני גבעת-רם 53
הגן הבוטני גבעת-רם 53
הגן הבוטני גבעת-רם 54
הגן הבוטני גבעת-רם 54
הגן הבוטני גבעת-רם 55
הגן הבוטני גבעת-רם 55
הגן הבוטני גבעת-רם 56
הגן הבוטני גבעת-רם 56
הגן הבוטני גבעת-רם 43
הגן הבוטני גבעת-רם 43
הגן הבוטני גבעת-רם 57
הגן הבוטני גבעת-רם 57
הגן הבוטני גבעת-רם 58
הגן הבוטני גבעת-רם 58
הגן הבוטני גבעת-רם 59
הגן הבוטני גבעת-רם 59
הגן הבוטני גבעת-רם 60
הגן הבוטני גבעת-רם 60
הגן הבוטני גבעת-רם 50
הגן הבוטני גבעת-רם 50
הגן הבוטני גבעת-רם 61
הגן הבוטני גבעת-רם 61
הגן הבוטני גבעת-רם 62
הגן הבוטני גבעת-רם 62
הגן הבוטני גבעת-רם 63
הגן הבוטני גבעת-רם 63
הגן הבוטני גבעת-רם 64
הגן הבוטני גבעת-רם 64
הגן הבוטני גבעת-רם 65
הגן הבוטני גבעת-רם 65
הגן הבוטני גבעת-רם 66
הגן הבוטני גבעת-רם 66
הגן הבוטני גבעת-רם 67
הגן הבוטני גבעת-רם 67
הגן הבוטני גבעת-רם 68
הגן הבוטני גבעת-רם 68
הגן הבוטני גבעת-רם 69
הגן הבוטני גבעת-רם 69
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
הגן הבוטני גבעת-רם 70
הגן הבוטני גבעת-רם 70
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
מרוות החפים Salvia bracteata
מרוות החפים Salvia bracteata
רקפת יוונית Cyclamen coum
רקפת יוונית Cyclamen coum
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago
אדמונית החורש Paeonia mascula
אדמונית החורש Paeonia mascula

תמונות מן הגן

הגן הבוטני גבעת-רם 1
הגן הבוטני גבעת-רם 1
הגן הבוטני גבעת-רם 2
הגן הבוטני גבעת-רם 2
הגן הבוטני גבעת-רם 3
הגן הבוטני גבעת-רם 3
הגן הבוטני גבעת-רם 4
הגן הבוטני גבעת-רם 4
הגן הבוטני גבעת-רם 5
הגן הבוטני גבעת-רם 5
הגן הבוטני גבעת-רם 6
הגן הבוטני גבעת-רם 6
הגן הבוטני גבעת-רם 7
הגן הבוטני גבעת-רם 7
הגן הבוטני גבעת-רם 8
הגן הבוטני גבעת-רם 8
הגן הבוטני גבעת-רם 9
הגן הבוטני גבעת-רם 9
הגן הבוטני גבעת-רם 10
הגן הבוטני גבעת-רם 10
הגן הבוטני גבעת-רם 11
הגן הבוטני גבעת-רם 11
הגן הבוטני גבעת-רם 12
הגן הבוטני גבעת-רם 12
הגן הבוטני גבעת-רם 13
הגן הבוטני גבעת-רם 13
הגן הבוטני גבעת-רם 14
הגן הבוטני גבעת-רם 14
הגן הבוטני גבעת-רם 15
הגן הבוטני גבעת-רם 15
הגן הבוטני גבעת-רם 16
הגן הבוטני גבעת-רם 16
הגן הבוטני גבעת-רם 17
הגן הבוטני גבעת-רם 17
הגן הבוטני גבעת-רם 18
הגן הבוטני גבעת-רם 18
הגן הבוטני גבעת-רם 19
הגן הבוטני גבעת-רם 19
הגן הבוטני גבעת-רם 20
הגן הבוטני גבעת-רם 20
הגן הבוטני גבעת-רם 21
הגן הבוטני גבעת-רם 21
הגן הבוטני גבעת-רם 22
הגן הבוטני גבעת-רם 22
הגן הבוטני גבעת-רם 23
הגן הבוטני גבעת-רם 23
הגן הבוטני גבעת-רם 24
הגן הבוטני גבעת-רם 24
הגן הבוטני גבעת-רם 25
הגן הבוטני גבעת-רם 25
הגן הבוטני גבעת-רם 26
הגן הבוטני גבעת-רם 26
הגן הבוטני גבעת-רם 27
הגן הבוטני גבעת-רם 27
הגן הבוטני גבעת-רם 28
הגן הבוטני גבעת-רם 28
הגן הבוטני גבעת-רם 29
הגן הבוטני גבעת-רם 29
הגן הבוטני גבעת-רם 30
הגן הבוטני גבעת-רם 30
הגן הבוטני גבעת-רם 31
הגן הבוטני גבעת-רם 31
הגן הבוטני גבעת-רם 32
הגן הבוטני גבעת-רם 32
הגן הבוטני גבעת-רם 33
הגן הבוטני גבעת-רם 33
הגן הבוטני גבעת-רם 34
הגן הבוטני גבעת-רם 34
הגן הבוטני גבעת-רם 35
הגן הבוטני גבעת-רם 35
הגן הבוטני גבעת-רם 36
הגן הבוטני גבעת-רם 36

תצלומי צמחים נוספים שצילמתי בגן ניתן למצוא ב מאגר הצמחים של הגן