הר הגלבוע

אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei

אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei

מצמחי המקום

אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei
מציץ סורי Podonosma orientalis
מציץ סורי Podonosma orientalis
הרדופנין הציצית Scorzonera papposa
הרדופנין הציצית Scorzonera papposa
כלך מצוי Ferula communis
כלך מצוי Ferula communis
צנון פגיוני Raphanus rostratus
צנון פגיוני Raphanus rostratus
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei
אלקנה סמורה Alkanna strigosa
אלקנה סמורה Alkanna strigosa
אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei
פשתה שעירה Linum pubescens
פשתה שעירה Linum pubescens
שום משולש Allium neapolitanum
שום משולש Allium neapolitanum

אתרי איריסים נוספים בארץ

ולבקר בהיכלו

איריסי ההיכל בישראל

איריס הארגמן, נתניה

איריס ירוחם

איריס שחום תל ערד

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ