הר הגלבוע

אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei

press to zoom

press to zoom

press to zoom
אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei

press to zoom

מצמחי המקום

אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei
press to zoom
מציץ סורי Podonosma orientalis
מציץ סורי Podonosma orientalis
press to zoom
הרדופנין הציצית Scorzonera papposa
הרדופנין הציצית Scorzonera papposa
press to zoom
כלך מצוי Ferula communis
כלך מצוי Ferula communis
press to zoom
צנון פגיוני Raphanus rostratus
צנון פגיוני Raphanus rostratus
press to zoom
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
לענית מצויה Scrophularia xanthoglossa
press to zoom
אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei
press to zoom
אלקנה סמורה Alkanna strigosa
אלקנה סמורה Alkanna strigosa
press to zoom
אירוס הגלבוע Iris haynei
אירוס הגלבוע Iris haynei
press to zoom
press to zoom
פשתה שעירה Linum pubescens
פשתה שעירה Linum pubescens
press to zoom
שום משולש Allium neapolitanum
שום משולש Allium neapolitanum
press to zoom

אתרי איריסים נוספים בארץ

ולבקר בהיכלו

איריסי ההיכל בישראל

איריס הארגמן, נתניה

איריס ירוחם

איריס שחום תל ערד

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ