עין עבדת

עין עבדת
עין עבדת

עין עבדת
עין עבדת

עין עבדת
עין עבדת

1/9

מצמחי המקום

צלף מצרי Capparis aegyptia
צלף מצרי Capparis aegyptia
סמר ערבי Juncus arabicus
סמר ערבי Juncus arabicus
טיון בשרני Inula crithmoides
טיון בשרני Inula crithmoides
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
אשל היאור Tamarix nilotica
אשל היאור Tamarix nilotica
צפצפת הפרת Populus euphratica
צפצפת הפרת Populus euphratica
צלף מצרי Capparis aegyptia
צלף מצרי Capparis aegyptia
צפצפת הפרת Populus euphratica
צפצפת הפרת Populus euphratica
סמר ערבי Juncus arabicus
סמר ערבי Juncus arabicus

אתרי פרחים בדרום

שמורת פורה

בורות לוץ, הר הנגב

איריס ירוחם

איריס שחום, תל ערד

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ