ים המלח

ים המלח
ים המלח
פשתנית ססגונית Linaria haelava
פשתנית ססגונית Linaria haelava
צלף מצרי Capparis aegyptia
צלף מצרי Capparis aegyptia
יחנוק המדבר Cistanche tubulosa
יחנוק המדבר Cistanche tubulosa
פרגה מקרינה Glaucium corniculatum
פרגה מקרינה Glaucium corniculatum
אבוטילון השיח Abutilon fruticosum
אבוטילון השיח Abutilon fruticosum
פגוניה רכה Fagonia mollis
פגוניה רכה Fagonia mollis
אהרונסוניית פקטורי Aaronsohnia factorovskyi
אהרונסוניית פקטורי Aaronsohnia factorovskyi
דרדר המדבר Centaurea pallescens
דרדר המדבר Centaurea pallescens
רכפתן מדברי Ochradenus buccatus
רכפתן מדברי Ochradenus buccatus
ימלוח פגום Nitraria retusa
ימלוח פגום Nitraria retusa
יחנוק המדבר Cistanche tubulosa
יחנוק המדבר Cistanche tubulosa
חומעה ורודה Rumex cyprius
חומעה ורודה Rumex cyprius
יפרוק זיפני Anabasis setifera
יפרוק זיפני Anabasis setifera
יפרוק זיפני Anabasis setifera
יפרוק זיפני Anabasis setifera
מלוח קיפח Atriplex halimus
מלוח קיפח Atriplex halimus
צלף מצרי Capparis aegyptia
צלף מצרי Capparis aegyptia
רכפתן מדברי Ochradenus buccatus
רכפתן מדברי Ochradenus buccatus
קחוון ים-המלח Anthemis maris-mortui
קחוון ים-המלח Anthemis maris-mortui
אהרונסוניית פקטורי Aaronsohnia factorovskyi
אהרונסוניית פקטורי Aaronsohnia factorovskyi
עכנאי זיפני Echium rauwolffii
עכנאי זיפני Echium rauwolffii
זוגן השיח Zygophyllum dumosum
זוגן השיח Zygophyllum dumosum
חיעד ספרדי Aizoon hispanicum
חיעד ספרדי Aizoon hispanicum
כוכב ריחני Astericus graveolens
כוכב ריחני Astericus graveolens
עדעד המדבר Limonium lobatum
עדעד המדבר Limonium lobatum
פשתנית ססגונית Linaria haelava
פשתנית ססגונית Linaria haelava
ים המלח
ים המלח
צלף מצרי Capparis aegyptia
צלף מצרי Capparis aegyptia
חומעה ורודה Rumex cyprius
חומעה ורודה Rumex cyprius
פורסקלאה שבירה Forsskaolea tenacissima
פורסקלאה שבירה Forsskaolea tenacissima
תמר מצוי Phoenix dactylifera
תמר מצוי Phoenix dactylifera
מנתור המדבר Matthiola livida
מנתור המדבר Matthiola livida

אתרי פרחים בדרום

שמורת פורה

בורות לוץ, הר הנגב

איריס ירוחם

איריס שחום, תל ערד

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ