top of page

סדנת צילום טבע וגנים

הצלם הוא צייד.  צייד של רגעים בזמן.

עיניו אינן נחות לרגע- הן עסוקות תדיר בהתבוננות בבריאה וחיפוש אחר הציורים המוצגים בכל פינה. כדי לנצור את הרגע ואת התחושה, הוא שולף את המכחול- המצלמה שתמיד איתו, ומצייר.

בסדנאות נתמקד בהתבוננות בטבע- על מרכיביו והיחסים שבינהם. נבחן את שילובי הצבעים, הניגודיות בין החומרים והמרקמים השונים, השפעת האור על המראה ונלמד כיצד כל אלו ועוד, מתחברים לכדי תמונה

זאת, כדי שנוכל להביט על העולם בעין טובה יותר.

סדנת הצילום השנתית

במהלך ששה מפגשים, הנעים על-פני מעגל העונות, נכיר בכל פעם היבט אחר של צילום טבע. אופי סדנה זו מאפשר לנו להעמיק את ההתבוננות וההבנה שלנו בראיית העולם דרך עדשת המצלמה, שכן כל מפגש, מהווה חוליה בשרשרת המקיפה את עולם הצילום. הן ההיבט הטכני של הפעלת המצלמה בהתאם לנתוני השטח, והן ההיבט של נושא הצילום. כל מפגש מתחיל בסקירת הנושא ולאחריו סיור צילום בשטח. בסוף כל מפגש, יציגו המשתתפים את תמונותיהם מעבודת הבית החודשית שתינתן. בסיום המפגשים, נעלה תערוכת צילומים נבחרים של המשתתפים בשמורת העין.

אלואה מצהיב Aloe lutescens (2)_edited.jp

הנושאים אותם נבחן במפגשים

התבוננות

להכיר את הצלם- תפקידו, דרך עבודתו, הכלים והידע הטכני.

תרבות הבר- הטבע כמקור השפעה על עיצוב חיינו.

לחשוב בגדול – לחשוב בקטן: לימוד התבוננות תוך כדי טיול.

חומרים

החומרים מהם מורכב הציור: צבעים, צורות ומרקמים

בטבע. יציאה לטבע ואיסוף דגימות מצולמות

צילום אובייקט– רקע, זוית, אור ועוד.

 

חיבורים

שילוב החומרים שאספנו לכדי תמונה- בנית קומפוזיציה- הסוד שבניגודיות, שילובי צבעים, סימטריה ופרספקטיבה. עיבוד תמונה במחשב הביתי.

 

עשב בנוף

חורש הקנים- ניתוח והבנת הנוף. כתמים של צבע

השמים כחלק מהתמונה. הנוף כרקע לאובייקט

צלילה אל תוך שירת העשבים.

אור

יום שמשי ויום מעונן. שימוש באור הזהב בשעת זריחה ושקיעה אור אחורי. סילואטים של צמחים.

 

התמונה

רקע, מסגרת, מיקום בחלל, הרכבת

סטים, בנית תערוכה. האם יש זוית צילום

מושלמת?  אובייקט אחד ואלף זוויות.

 

עונות השנה

מפגש המתמקד בצילום העונה (באותה העת) מזוויות שונות

הכרת הסודות של כל עונה: התעוררות החורף, פריחת האביב, קוצי הקיץ והעשבים היבשים בסתיו.

סדנת צילום חד-פעמית

כמו הסדנה רחבת-ההיקף, אף סדנה זו מיועדת לכל מי שרוצה לצלם. ואכן, גם בה, מובעים הרעיונות שהוצגו למעלה, אלא יותר בצורה נקודתית. במהלך סיור הצילום, נפגוש בדרך תמונות שונות בנוף, בהן נתבונן ונלמד כיצד להעתיק את המראה ואת התחושה אל המצלמה במגוון דרכים. מטרת הסדנה, היא להקנות כלים בהם נשתמש בהמשך דרכנו כצלמים וכן להראות שלא זקוקים למצלמה יקרה, כדי לצלם תמונה ראויה.

תצלומי המשתתפים בסדנאות

הסדנאות מתקיימות בגנים בוטניים בארץ, שמורות טבע ובכל הטבע הנפלא העוטף את ארצנו.

הן מיועדות לכל הגילאים- קטנים וגדולים- כל מי שרוצה להחזיק מצלמה וללחוץ.
קבוצות פרטיות, ימי גיבוש לעובדים, ארגונים, בתי-ספר ומשפחות.
15 - 7 משתתפים

משך כל מפגש: כ-3.5 שעות

bottom of page