בריכת חורף צ'רטה

בריכת חורף צ'רטה
בריכת חורף צ'רטה

בריכת חורף צ'רטה
בריכת חורף צ'רטה

בריכת חורף צ'רטה
בריכת חורף צ'רטה

מצמחי המקום

נורית המים Ranuculus aquatilis
נורית המים Ranuculus aquatilis
נץ חלב צרפתי Ornithogalum narbonense
נץ חלב צרפתי Ornithogalum narbonense
פשתה שעירה Linum pubescens
פשתה שעירה Linum pubescens
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
נורית המים Ranuculus aquatilis
נורית המים Ranuculus aquatilis
טבורית נטויה Umbilicus intermedius
טבורית נטויה Umbilicus intermedius
איסטיס מצוי Isatis lusitanica
איסטיס מצוי Isatis lusitanica
נהרונית Potamogeton
נהרונית Potamogeton
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis

אתרי פרחים באזור

בריכת הנופרים

יער גבעת כ"ח

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים ובריכות במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

בקרוב

תמונות תקריב

שלום לך ארץ נהדרת

אלבום תמונות הארץ