חוטם הכרמל

תבניות צבע בנוף

תבנית הצבע של חוף הכרמל
תבנית הצבע של חוף הכרמל

press to zoom
אדום ורוד לבן
אדום ורוד לבן

press to zoom
צהוב ורוד לבן
צהוב ורוד לבן

press to zoom
תבנית הצבע של חוף הכרמל
תבנית הצבע של חוף הכרמל

press to zoom

קופסת הצבעים על-אפו של כרמל

דרדר כחול Centaurea cyanoides
דרדר כחול Centaurea cyanoides
press to zoom
נורית אסיה Ranuculus asiaticus
נורית אסיה Ranuculus asiaticus
press to zoom
פיגם מצוי Ruta chalepensis
פיגם מצוי Ruta chalepensis
press to zoom
סיפן התבואה Gladiolus italicus
סיפן התבואה Gladiolus italicus
press to zoom
ביקיה מצויה Vicia peregrina
ביקיה מצויה Vicia peregrina
press to zoom
צבעוני ההרים Tulipa agenensis
צבעוני ההרים Tulipa agenensis
press to zoom
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
press to zoom
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
press to zoom
דרדר כחול Centaurea cyanoides
דרדר כחול Centaurea cyanoides
press to zoom
טפח ירושלים Lathyrus hierosolymitanus
טפח ירושלים Lathyrus hierosolymitanus
press to zoom
חלבלוב השמש Euphorbia helioscopia
חלבלוב השמש Euphorbia helioscopia
press to zoom
תלתן ארגמני Vicia sativa
תלתן ארגמני Vicia sativa
press to zoom
צהרון (אירוס) מצוי Iris sisyrinchium
צהרון (אירוס) מצוי Iris sisyrinchium
press to zoom
תגית מצויה Scabiosa prolifera
תגית מצויה Scabiosa prolifera
press to zoom
מצילתיים מצויים Biscutella didyama
מצילתיים מצויים Biscutella didyama
press to zoom
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
press to zoom
לשון-כלב כרתית Cynoglossum creticum
לשון-כלב כרתית Cynoglossum creticum
press to zoom
שערור שעיר Chaetosciadium trichospermum
שערור שעיר Chaetosciadium trichospermum
press to zoom
דונגית ארץ-ישראלית Cerinthe palaestina
דונגית ארץ-ישראלית Cerinthe palaestina
press to zoom
סיפן התבואה Gladiolus italicus
סיפן התבואה Gladiolus italicus
press to zoom
סחלב פרפרני Orchis caspia
סחלב פרפרני Orchis caspia
press to zoom
מורית גדולה Smyrnium olusatrum
מורית גדולה Smyrnium olusatrum
press to zoom
זית אירופי Olea europaea
זית אירופי Olea europaea
press to zoom
קרדה מכסיפה Carduus argentatus
קרדה מכסיפה Carduus argentatus
press to zoom

וכיצד נתרגם את תבניות הצבע של ארצנו אל גינתנו האישית? על כך ב"צבע תלדו גנים" שבשמורה

אתרים פורחים באזור

נחל התנינים ומעגן מיכאל

גני רמת-הנדיב

נחל כלח ושמורת הארבעים

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

ארץ הצבי

תמונות מארץ-ישראל

בקרוב

תמונות תקריב