חוטם הכרמל

תבניות צבע בנוף

תבנית הצבע של חוף הכרמל
תבנית הצבע של חוף הכרמל

אדום ורוד לבן
אדום ורוד לבן

צהוב ורוד לבן
צהוב ורוד לבן

תבנית הצבע של חוף הכרמל
תבנית הצבע של חוף הכרמל

קופסת הצבעים על-אפו של כרמל

דרדר כחול Centaurea cyanoides
דרדר כחול Centaurea cyanoides
נורית אסיה Ranuculus asiaticus
נורית אסיה Ranuculus asiaticus
פיגם מצוי Ruta chalepensis
פיגם מצוי Ruta chalepensis
סיפן התבואה Gladiolus italicus
סיפן התבואה Gladiolus italicus
ביקיה מצויה Vicia peregrina
ביקיה מצויה Vicia peregrina
צבעוני ההרים Tulipa agenensis
צבעוני ההרים Tulipa agenensis
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
חד-שפה מצוי Ajuga chamaepytis
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
דרדר כחול Centaurea cyanoides
דרדר כחול Centaurea cyanoides
טפח ירושלים Lathyrus hierosolymitanus
טפח ירושלים Lathyrus hierosolymitanus
חלבלוב השמש Euphorbia helioscopia
חלבלוב השמש Euphorbia helioscopia
תלתן ארגמני Vicia sativa
תלתן ארגמני Vicia sativa
צהרון (אירוס) מצוי Iris sisyrinchium
צהרון (אירוס) מצוי Iris sisyrinchium
תגית מצויה Scabiosa prolifera
תגית מצויה Scabiosa prolifera
מצילתיים מצויים Biscutella didyama
מצילתיים מצויים Biscutella didyama
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
סחלב שלוש-שינים Orchis tridentate
לשון-כלב כרתית Cynoglossum creticum
לשון-כלב כרתית Cynoglossum creticum
שערור שעיר Chaetosciadium trichospermum
שערור שעיר Chaetosciadium trichospermum
דונגית ארץ-ישראלית Cerinthe palaestina
דונגית ארץ-ישראלית Cerinthe palaestina
סיפן התבואה Gladiolus italicus
סיפן התבואה Gladiolus italicus
סחלב פרפרני Orchis caspia
סחלב פרפרני Orchis caspia
מורית גדולה Smyrnium olusatrum
מורית גדולה Smyrnium olusatrum
זית אירופי Olea europaea
זית אירופי Olea europaea
קרדה מכסיפה Carduus argentatus
קרדה מכסיפה Carduus argentatus

וכיצד נתרגם את תבניות הצבע של ארצנו אל גינתנו האישית? על כך ב"צבע תלדו גנים" שבשמורה

אתרים פורחים באזור

נחל התנינים ומעגן מיכאל

גני רמת-הנדיב

נחל כלח ושמורת הארבעים

דפים נוספים בנושא

עיצוב גנים במראה ארץ-ישראלי

דפי פרחים

טיולי פרחים

ארץ הצבי

תמונות מארץ-ישראל

בקרוב

תמונות תקריב